LC-401LV-BK

LC-401LV-BK

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

LC-401LV-BK

Loại di động
Loại di động
DIGIT
8 chữ số

Biến thể màu

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại di động
  Loại di động

 • DIGIT
  8 chữ số

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Extra Large display
  Màn hình cực lớn Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 120×151,5×7,3mm

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan