HR-8TM-GY

HR-8TM-GY

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

HR-8TM-GY

Máy in mini
Máy in mini
DIGIT
12 chữ số
1.6 line-per-second printing
In 1,6 dòng/giây
Giá trị cho biết số lượng dòng được in ra mỗi giây.

Biến thể màu

Đặc điểm kỹ thuật

 • Máy in mini
  Máy in mini

 • DIGIT
  12 chữ số

 • 1.6 line-per-second printing
  In 1,6 dòng/giây Giá trị cho biết số lượng dòng được in ra mỗi giây.

 • Line printing
  In từng dòng In từng dòng để có tốc độ cao hơn, chất lượng in tốt hơn và vận hành êm ả hơn.

 • Tax calculation
  Tính thuế Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi.

 • Cost/Sell/Margin
  Chi phí/giá bán/lợi nhuận Tính chi phí, giá bán và lợi nhuận của mặt hàng với hai giá trị còn lại đã cho.

 • Function command signs
  Các biểu tượng lệnh hàm Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện.

 • Bộ chọn giá trị làm tròn F: Số thập phân động. CUT (CẮT): Các giá trị bị cắt bỏ. UP (LÀM TRÒN LÊN): Các giá trị được làm tròn lên. 5/4: Các giá trị được làm tròn.

 • Bộ chọn số thập phân 4,3,2,1,0 : Chỉ định số lượng vị trí thập phân là 4,3,2,1,0. ADD2: 2 vị trí thập phân được giả định cho các mục nhập và kết quả của tất cả các thao tác cộng và trừ.

 • Key rollover
  Nhấn đồng thời phím Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

 • Profit margin percent
  Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 243,5×99×66mm
 • Trọng lượng : 340g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan