HL-815L-PK

HL-815L-PK

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

HL-815L-PK

Loại di động
Loại di động
DIGIT
8 chữ số

Biến thể màu

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại di động
  Loại di động

 • DIGIT
  8 chữ số

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 118×69,5×18mm
 • Trọng lượng : 65g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan