HL-100LB

HL-100LB

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

HL-100LB

Loại di động
Loại di động
DIGIT
10 chữ số

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại di động
  Loại di động

 • DIGIT
  10 chữ số

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 118×69,5×18mm
 • Trọng lượng : 65g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan