DR-120TM-BK

DR-120TM-BK

Đóng

 • Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.

DR-120TM-BK

Loại để bàn
Loại để bàn
DIGIT
12 chữ số
3.5 line-per-second printing
In 3,5 dòng/giây
Giá trị cho biết số lượng dòng được in ra mỗi giây.
2-color printing
In 2 màu
Các giá trị dương được hiển thị ở màu đen và các giá trị âm được hiển thị ở màu đỏ để dễ dàng kiểm tra.

Biến thể màu

Các tính năng

Tính toán chi phí, giá bán và lợi nhuận

Thực hiện các thao tác được hiển thị ở bên phải để tính chi phí, giá bán và lợi nhuận.

Tính toán thuế

Đặt thuế suất bạn muốn để dễ dàng tính số tiền cộng thuế, số tiền trừ thuế và số tiền thuế.

Mẫu in

Chi phí

Mặt hàng bán với giá $150 sau khi đã cộng 30% lãi có chi phí là bao nhiêu?

Chi phí

Giá bán

Giá bán của mặt hàng có chi phí $120 sau khi đã cộng 40% lãi là bao nhiêu?

Giá bán

Lợi nhuận

Lợi nhuận của mặt hàng có chi phí $1.000 và bán với giá $2.000 là bao nhiêu?

Lợi nhuận
 • Mẫu in: DR-120TM

Đặc điểm kỹ thuật

 • Loại để bàn
  Loại để bàn

 • DIGIT
  12 chữ số

 • 3.5 line-per-second printing
  In 3,5 dòng/giây Giá trị cho biết số lượng dòng được in ra mỗi giây.

 • 2-color printing
  In 2 màu Các giá trị dương được hiển thị ở màu đen và các giá trị âm được hiển thị ở màu đỏ để dễ dàng kiểm tra.

 • Regular percent
  Phần trăm thông thường Các tính toán phần trăm thông thường.

 • Line printing
  In từng dòng In từng dòng để có tốc độ cao hơn, chất lượng in tốt hơn và vận hành êm ả hơn.

 • Tax calculation
  Tính thuế Tự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi.

 • Cost/Sell/Margin
  Chi phí/giá bán/lợi nhuận Tính chi phí, giá bán và lợi nhuận của mặt hàng với hai giá trị còn lại đã cho.

 • Mark-up/Mark-down
  Tăng giá/Hạ giá Tất cả các tính năng tính tăng giá/hạ giá của máy cộng dành cho các tính toán chi phí và lợi nhuận được đơn giản hóa.

 • Bộ chọn giá trị làm tròn F: Số thập phân động. CUT (CẮT): Các giá trị bị cắt bỏ. UP (LÀM TRÒN LÊN): Các giá trị được làm tròn lên. 5/4: Các giá trị được làm tròn.

 • Bộ chọn số thập phân 4,3,2,1,0 : Chỉ định số lượng vị trí thập phân là 4,3,2,1,0. ADD2: 2 vị trí thập phân được giả định cho các mục nhập và kết quả của tất cả các thao tác cộng và trừ.

 • Key rollover
  Nhấn đồng thời phím Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao.

 • Large display
  Màn hình lớn Màn hình lớn, dễ đọc.

 • Plastic keys
  Các phím dẻo Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.

Kích thước vỏ / tổng trọng lượng

 • Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 382×214,5×109,3mm
 • Trọng lượng : 1700g

Khuyên dùng

Liên kết có Liên quan