Kullanım Alanına Göre Seçenekler

Perakende Mağaza

Ürün bilgileri

Order
Ürünle ilgili açıklama gibi bilgiler ve görüşlerle müşterilere ürün hakkında bilgi sağlayın. Bu yöntem, müşterilere doğru ve yerinde açıklamalar verilmesini mümkün kılar.

Ürün bilgileri - Desteklenen Modeller

Stok sorguları

Ürün kodlarını tarayın ve kendi mağaza stoğunuz, diğer mağazalardaki stoklar, teslimat merkezi stoğu ve boyuta göre stok gibi envanter listelerini görüntüleyin. Bu yöntem, müşterilerin stok bilgileri için bekleme süresinin kısaltılmasına ve müşteri hizmetlerinin daha verimli çalışmasına olanak tanır.

Stok sorguları - Desteklenen Modeller

Fiyat bakma

Ürün ana dosyasından fiyat bilgilerini öğrenerek müşterilerin fiyatla ilgili sorularına süratle yanıt verin. İndirim pazarlıkları yaparken, el terminali ekranında her ürünün fiyat bilgilerini görüntüleyin. Bu yöntem, satış fiyatlarının bir POS sistemi üzerinden teyit edilmesi yerine sahada doğrulanmasını ve müşteri sorularına hızla yanıt verilmesini mümkün kılar. Müşterilerle ilgilenilmesi gereken süreyi kısaltarak verimliliği artırın ve indirimlerin bilgiye dayalı olarak yapılmasını sağlayarak aşırı miktarda indirim yapılmasını önleyin.

Fiyat bakma - Desteklenen Modeller

Teslimat rezervasyonu

El terminali ekranında uygunluk bilgilerini görüntüleyerek ürün teslimat programlarını müşterinin önünde düzenleyin.
Sahada bilgisayar teknolojilerini kullanarak depodaki evrak işlerini azaltın. Araçla sevkiyat işlemlerini dağıtım merkezinde gerçek zamanlı olarak kontrol edin.

Teslimat rezervasyonu - Desteklenen Modeller

Müşteri yönetimi

Üye kartının üzerindeki barkodu tarayarak müşterinin satın alma geçmişini, satın alma tercihlerini ve ürün boyutu bilgilerini alın. Bu yöntem, müşteri bilgilerinin etkin şekilde kullanılmasına olanak tanır. Mağaza zincirleri, üyelik bilgilerini mağazalar arasında paylaşıma açarak bir müşteri hangi mağazaya giderse gitsin yüksek kalitede müşteri hizmetleri sunulmasını sağlayabilir.

Müşteri yönetimi - Desteklenen Modeller

Fiyat teklifleri

Müşterilere yardımcı olarak satış asistanıyla birlikte istedikleri ürünleri girin. Bankodan anında fiyat teklifleri verin. Dahili kamerayla çekilmiş ürün fotoğraflarını ekleyerek rekabetçi ürün fiyat teklifleri oluşturun.
Bu yöntem, önceki fiyat tekliflerinin ve müşteri hizmeti geçmişindeki diğer bilgilerin teyit edilmesine olanak tanıyarak daha iyi bir müşteri hizmeti sunulmasını sağlar. Fiyat tekliflerine fotoğraf ekleyerek müşterilerin tekrar mağazaya gelmelerini sağlayın.

Fiyat teklifleri - Desteklenen Modeller

Sipariş alma

Raf fiyat kartlarını tarayarak sipariş verme ve sipariş miktarına karar vermek üzere satış geçmişi ve/veya mevcut stok bilgilerine başvurarak verilere dayalı sipariş verme dahil olmak üzere çeşitli satın alma siparişi görevleri için bir el terminali kullanın. Bu, geniş ekranda görüntülenen gerçek satış miktarı, önerilen sipariş miktarı ve mevcut stok bilgilerine başvurularak doğru sipariş miktarlarının girilmesi yoluyla ölü stokların ve satış fırsatı kayıplarının azaltılmasına olanak tanır.

Sipariş alma - Desteklenen Modeller

Stok sayımı

Mağaza raflarındaki ya da depodaki ürünleri tarayın ve gerçek stok miktarını girin.
Stok sayımı, raf barkodlarının taranıp mevcut stok miktarının girilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, gözle kontrol ederek kağıt-kalemle yapılan stok sayımına oranla zamandan büyük tasarruf sağlar ve olası insan hatalarını önemli ölçüde azaltır.

Stok sayımı - Desteklenen Modeller

Mağazalar arası aktarımlar

Stoğa sahip mağazalardan stoğu olmayan mağazalara ürün aktarırken, gönderen ve alıcı mağazalarda ürünleri tarayarak aktarım işlemlerini yönetin. Doğru stok konumları hatasız bir şekilde yönetilebilir.

Mağazalar arası aktarımlar - Desteklenen Modeller

Fiyat indirimi

Bir indirimli satış kampanyası düzenlediğinizde, el terminallerini kullanarak yeni fiyat bilgilerini girin, fiyat etiketlerini taşınabilir yazıcılarla yazdırarak ürünlere ve sergi raflarına yapıştırın. Bu yöntem, giriş hatalarının ve yazar kasada yanlış ürünlere indirim yapılmasının önlenmesine yardımcı olur ve satış sonuçlarının yönetilmesini sağlar.

Fiyat indirimi - Desteklenen Modeller

Mobil POS

POS sistemlerinin kurulamadığı satış mahalleri ve küçük mağazalardaki satış miktarı ve satılan ürünlerle ilgili bilgileri genel merkeze bildirin. Bu yöntem, POS sistemi ya da yazar kasa kurmadan doğru satış bilgilerinin zamanında elde edilmesini mümkün kılar.

Mobil POS - Desteklenen Modeller

Fiyat kontrolü

Mağaza raflarındaki ürünleri tarayın ve ana ürün bilgileri ile fiyat etiketlerinin birbiriyle tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Bu, yazar kasada fiyatlandırma hataları nedeniyle oluşabilecek şikayetleri ortadan kaldırır.

Fiyat kontrolü - Desteklenen Modeller

Mağaza içi iletişim

E-posta uygulamalarını, bülten panolarını ve sosyal ağ hizmetlerini kullanarak genel merkez ile mağazalar arasındaki ve mağaza yöneticileri ile personel arasındaki iletişimi teşvik edin. Genel merkez talimatlarını, başkanın mesajlarını ve mağaza müdürü bildirimlerini tüm mağaza çalışanlarına güvenilir bir şekilde iletin. Başarılı iş deneyimlerinin mağaza çalışanları arasında paylaşılmasını sağlayarak satışları artırın.

Mağaza içi iletişim - Desteklenen Modeller

Satış personeli eğitimi

Çalışanlara ürün bilgileri hakkında eğitim verip bilgi seviyelerini ölçerek mağaza personelinin boş saatlerinden etkin şekilde faydalanın. Doğru mal kabul/gönderim ve gerçek zamanlı bilgilere erişim.

Satış personeli eğitimi - Desteklenen Modeller

İlaç yönetimi

İlaç veya raf barkodlarını tarayın ve ilaç talimatlarıyla karşılaştırın. İlacı uygulamadan önce hasta ve ilaç talimatlarını doğrulayın. Yanlış ilaçların reçetelenmesini ve ilaç uygulama hatalarını önleyin.

İlaç yönetimi - Desteklenen Modeller

Kiralık ürün yönetimi

Her gün ekipman kiralanan ve teslim edilen iş alanlarında varlıkların yönetilmesi için, barkod ya da RFID etiketi yoluyla kiralık ürünleri doğru şekilde yönetin. Bu yöntem, barkod ya da RFID etiketi kullanılarak aynı tip birden fazla kiralık ürünün doğru şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Kiralık ürün yönetimi - Desteklenen Modeller