Uygulamaya Göre Seçenekler

Sayaç Okuma / Teftiş

Sayaç okuma

Sayaç okuma sonuçlarını girin ve faturaları dahili yazıcıdan kesin. W-WAN iletişimi kullanılarak sayaç okuma verileri hızlı bir şekilde genel merkeze yönlendirilebilir. Bu yöntem, saha çalışanlarının fiziksel olarak şirkete gelip puantaj kartlarını geçirmelerine gerek kalmadan doğrudan işe gitmesine ve işten dönmesine olanak tanıyarak evrak işlerini ve personel masraflarını azaltır.

Sayaç okuma - Desteklenen Modeller

Teftişler

Çalışma sahasında elektrik direkleri, yeraltı tesisatlar ve diğer güç dağıtım ekipmanları için güvenlik verilerini girin. W-WAN iletişimini kullanarak verileri gerçek zamanlı olarak iletin. Bu yöntem, yürütülmekte olan çalışmadaki ilerleme durumunun teyit edilmesine ve acil talimatların ve diğer mesajların çalışanlara iletilmesine olanak tanır.

Teftişler - Desteklenen Modeller

Gaz tüplerinin yönetimi

Müşteriye teslimat, iade veya satış ofisleri arasındaki hareketler için barkodları ve RFID etiketlerini okutarak gaz tüpü dağıtımını takip edin. Siteye girilen bilgiler, depo giriş ve sevkiyat makbuzlarını hazırlamak ve verileri yönetmek için kullanılabilir.

Gaz tüplerinin yönetimi - Desteklenen Modeller

Bakım

Kağıt belge kullanmak yerine bakım takip ve teftiş bilgilerinin elektronik kayıtlarını tutmak için verileri girin. Bu yöntem, teftiş ve bakım bilgilerinin hızla bilgisayar ortamına aktarılmasına, raporların hazırlanmasına ve ilerleme durumunun gerçek zamanlı olarak yönetilmesine olanak tanır.

Bakım - Desteklenen Modeller

Bakım

Teftişler sırasında ölçüm değerlerini ve ekipman durumu verilerini alın. Teftiş sonuçlarını girin. Tesislerin bakım ve operasyon işlemlerini etkili şekilde yönetin. Girdi bilgileri rapor olarak kullanılarak rapor yazma çalışmalarında önemli azalma sağlanabilir.

Bakım - Desteklenen Modeller