ความสามารถในการกันน้ำ

Degree of water resistance of CASIO watches
  • หากต้องการสวมใส่นาฬิกาในการดำน้ำ (ที่มีถังอ็อกซิเจน) ต้องเลือกนาฬิกาที่มีคำว่า "DIVER'S WATCH 200M" (นาฬิกาสำหรับการดำน้ำ 200 เมตร) เท่านั้น
  • แม้ว่านาฬิกาจะมีคุณสมบัติกันน้ำ แต่ไม่ควรกดปุ่มหรือหมุนเม็ดมะยมในระหว่างที่นาฬิกาอยู่ในน้ำหรือเปียกน้ำอยู่ อย่างไรก็ตาม ตัวเรือนของนาฬิการุ่น "DIVER'S WATCH 200M" สามารถกดปุ่มเมื่ออยู่ในน้ำได้
  • หลังจากการดำน้ำในทะเล ควรใช้น้ำจืดล้างเกลือและดินที่ตัวนาฬิกาออกให้หมด
  • แม้ว่านาฬิกาจะมีคุณสมบัติในการกันน้ำ แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่นาฬิกาในระหว่างอาบน้ำหรืออยู่จุดที่มีการใช้สารทำความสะอาดต่างๆ (เช่น สบู่ แชมพู และอื่นๆ) ในสภาวะเช่นนั้นอาจลดความสามารถในกันน้ำของนาฬิกาได้