SE-S10ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น
SE-S10
จำนวน แผนก
20
จำนวน PLU
500
การสำรองหน่วยความจำ
วิธีการสำรองข้อมูล

แบตเตอรี่แมงกานีส AA จำนวน 2 ก้อน*

* ไม่มีแบตเตอรี่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้

ระยะเวลาสำรองไฟ
ประมาณ 1 ปี
จอภาพ
ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า
LED ขนาด 8 หลัก 7 ส่วน
ผู้ปฏิบัติงาน
LED ขนาด 1 หลัก 14 ส่วน
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์เทอร์มัลชนิดกระดาษหนึ่งม้วน 24 คอลัมน์
แหล่งจ่ายไฟ
กำลังไฟและความถี่ที่ใช้งาน (ตามที่กำหนด)
อัตราการใช้ไฟฟ้า
120v, 0.2A / 230v, 0.13A
ความกว้างของกระดาษ
58 มม. +0/-1 มม. สูงสุด 80 phi
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิสำหรับการทำงาน
0 ถึง 40 องศาเซลเซียส
ความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 90%
ขนาด
พร้อมลิ้นชักเงินสดขนาดเล็ก
330 (กว้าง) x 360 (ลึก) x 188 (สูง) มม.
พร้อมลิ้นชักเงินสดขนาดกลาง
410 (กว้าง) x 450 (ลึก) x 205 (สูง) มม.
น้ำหนัก
โดยประมาณ 4 กก. พร้อมลิ้นชักเงินสดขนาดเล็ก, 7.5 กก. พร้อมลิ้นชักเงินสดขนาดกลาง

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ