SE-S10

ฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมภายในเครื่องดีไซน์ทันสมัย

จำนวน แผนก : 20 (กด shift 4 ครั้ง)
จำนวน PLU : 500

คุณสมบัติ

เครื่องบันทึกเงินสดอัจฉริยะ SE-S10 ผสานความสะดวกในการตั้งค่าและการทำงานประจำวันเข้ากับคุณสมบัติชั้นเลิศต่างๆ เช่น จอแสดงผลด้านหลังสำหรับลูกค้า และแป้นพิมพ์แบบยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เครื่องบันทึกเงินสดมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกทุกชนิด

เครื่องพิมพ์เทอร์มัลใช้กระดาษกว้าง 58 มม.

ปุ่ม HELP (ความช่วยเหลือ)

วิธีการใส่กระดาษทำได้ง่าย

จอแสดงผลด้านหลังสำหรับลูกค้า

แป้นพิมพ์แบบยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (มาตรฐาน SIAA ISO22196)

ดีไซน์คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม*1 *2

*1 ปริมาตรลดลง 20% จากเครื่องรุ่นเดิม

*2 วัสดุเหลือทิ้งจากการใช้เครื่องบันทึกเงินสด: 30%, วัสดุบรรจุภัณฑ์: 80% (รุ่นที่มีลิ้นชักเงินสดขนาดกลาง)

คุณสมบัติเด่น

แป้นพิมพ์แบบยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน ISO 22196

ตั้งค่าเวลาและวันที่ได้สะดวก

ตัวเลขกะพริบสำหรับตั้งค่าเวลาและวันที่เมื่อต้องการ

ปุ่มความช่วยเหลือ

PAPER SAVING (ประหยัดกระดาษ)

ปุ่ม PAPER SAVING (ประหยัดกระดาษ) ใช้เพื่อประหยัดกระดาษพิมพ์ (การพิมพ์แบบบีบขนาดรายการบันทึกประจำวัน / ไม่พิมพ์ใบเสร็จ) เมื่อใช้คุณสมบัติการประหยัดกระดาษ จะปรากฏเครื่องหมายดอกจันบนหน้าจอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

POST RECEIPT (พิมพ์ใบเสร็จหลังเสร็จสิ้นรายการ)

ใบเสร็จจะถูกพิมพ์ออกมา หลังจากสรุปการทำรายการแล้ว หากเครื่องบันทึกเงินสดได้รับการตั้งค่าให้พิมพ์ใบเสร็จและเลือกโหมดประหยัดกระดาษ

HELP (ความช่วยเหลือ)

ปุ่ม HELP (ความช่วยเหลือ) ใช้เพื่อพิมพ์บันทึกย่อความช่วยเหลือสำหรับคำถามที่พบบ่อย เช่น วิธีการตั้งโปรแกรมวันที่และเวลา หรือวิธีการใส่กระดาษ

การใส่กระดาษแบบทำได้ง่าย

ฟังก์ชันสำหรับแผนกที่มีประสิทธิภาพ

เครื่อง SE-S10 มีคุณสมบัติรองรับแผนกต่างๆ ได้ 20 แผนก ด้วยปุ่ม 5 ปุ่มและการกดปุ่ม shift 4 ครั้ง แต่ละแผนกสามารถตั้งโปรแกรมได้สูงสุด 8 ตัวอักษร

รองรับการทำงานของแคชเชียร์ได้สูงสุด 8 คน

การตั้งค่าตัวอักษรง่าย

คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้อย่างง่ายดายจากแผงปุ่มกด 10 ปุ่ม เพื่อตั้งชื่อแผนกและ PLU และเพื่อความสะดวกในการทำงาน ไฟ LED 14 ส่วนจะแสดงตัวอักษรที่ป้อน ชื่อผลิตภัณฑ์/หมวดหมู่ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า 200 ชื่อ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการตั้งโปรแกรม

หน้าจอด้านหลัง

มีหน้าจอด้านหลังในตัวเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถยืนยันรายการขายได้อย่างง่ายดาย

500 PLU

คุณสามารถตั้งโปรแกรมราคาต่อหน่วยของรายการสินค้ากว่า 500 รายการ โดยใช้ตัวอักษรสูงสุด 8 ตัวต่อรายการ

ใส่ข้อความของร้านบนใบเสร็จได้สูงสุด 5 บรรทัด

เมื่อคุณเลือกเครื่องพิมพ์ในโหมดเครื่องพิมพ์ RECEIPT (ใบเสร็จ) คุณสามารถตั้งโปรแกรมข้อความขนาด 24 ตัวอักษรจำนวน 5 บรรทัด เช่น ชื่อร้าน ให้ปรากฏที่ด้านบนสุดของใบเสร็จ

โหมดเครื่องคิดเลข

โหมดเครื่องคิดเลขจะเปลี่ยนให้สามารถใช้ SE-S10 เป็นเครื่องคิดเลขได้ เพียงแค่เปลี่ยนสวิตช์โหมดไปเป็น “CAL”

รายการบันทึกประจำวันแบบอิเล็กทรอนิกส์

ฟังก์ชันรายการบันทึกประจำวันแบบอิเล็กทรอนิกส์จะบันทึกการทำรายการของเครื่องบันทึกเงินสดไว้ในหน่วยความจำสำหรับพิมพ์ เมื่อต้องการ

คุณสมบัติอื่นๆ

การเลือกพิมพ์รายการบันทึกประจำวันหรือรายรับ

ฟังก์ชันรายรับต่อบัญชี/จ่ายออก

การแก้ไขข้อผิดพลาด

โหมดการคืนเงินสำหรับบันทึกสินค้าที่มีการคืน

เปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินส่วนลด

รายการบันทึกรหัสรายการที่ไม่ลดราคาหรือไม่โฆษณา

แบตเตอรี่สำรองสำหรับการปกป้องหน่วยความจำ*

ลิ้นชักเงินสดแบบล็อคได้

ถาดอเนกประสงค์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

* ไม่มีแบตเตอรี่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้

รุ่นที่มีให้เลือก

  • รุ่นที่มีลิ้นชักเงินสดขนาดเล็ก (ช่องใส่เหรียญ 5 ช่องและช่องใส่ธนบัตร 3 ช่อง)

  • รุ่นที่มีลิ้นชักเงินสดขนาดกลาง (ช่องใส่เหรียญ 8 ช่องและช่องใส่ธนบัตร 4 ช่อง) รุ่นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

รายงานยอดขายแบบต่างๆ

รายงานการควบคุมทั่วไป Z (รีเซ็ต)

รายงานตามช่วงเวลา Z (รีเซ็ต)

รายงานทางการเงิน X (อ่าน)

รายงานตาม PLU Z (รีเซ็ต)

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ