SE-G1ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

จำนวน PLU
999
ปุ่มแผนก
บนแป้นพิมพ์
8
เปลี่ยนแผนก
3
เลขที่แผนก
24
พนักงาน
8
ตารางภาษี
4
หน้าจอหลัก
อุปกรณ์

LCD

ความสูง (มม.)
25
จำนวน หลัก
8
สัญลักษณ์สถานะ
2
หน้าจอสำหรับลูกค้า
อุปกรณ์

LCD

ความสูง (มม.)
25
สัญลักษณ์สถานะ
2
อัตราการใช้ไฟฟ้า
ไฟ AC เข้า 120V
สูงสุด 0.1A
ไฟ AC เข้า 230V
สูงสุด 0.05A
เครื่องพิมพ์
กลไก
เทอร์มัล
ความเร็ว (บรรทัด/วินาที)
3.5
ความกว้างของกระดาษ (มม.)
58
ปุ่ม
ประเภทปุ่ม
330 (กว้าง) x 360 (ลึก) x 203 (สูง) มม.
จำนวนปุ่ม
34
ปุ่มโปรแกรมภาษี
มี
ปุ่มความช่วยเหลือ
-
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
มี
ขนาดลิ้นชัก
ล / ก
สวิตช์โหมด
ปุ่ม
โหมดเครื่องคิดเลข
มี
ติดตั้งครั้งแรกได้ง่าย
ใช่ (วันที่, เวลา)
ถาดอเนกประสงค์
มี
แบตเตอรี่สำรอง
ไม่รวม
ขนาด / น้ำหนัก
ลิ้นชักขนาดเล็ก (เหรียญ 5 ประเภท/ธนบัตร 3 ประเภท)
326 (กว้าง) x 345 (ลึก) x 167 (สูง) / โดยประมาณ 3.5 กก.
ลิ้นชักขนาดกลาง (เหรียญ 8 ประเภท/ธนบัตร 4 ประเภท)
410 (กว้าง) x 450 (ลึก) x 180 (สูง) / โดยประมาณ 7.0 กก.

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ