CONNECTED ECR

CONNECTED ECR

หมวดผลิตภัณฑ์

เครื่องบันทึกเงินสดรุ่นใหม่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth®

SR-S500/SR-S4000/SR-C550/SR-C4500

SR-S500/SR-S4000/SR-C550/SR-C4500

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® ฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ให้กับธุรกิจ

  • จำนวน PLU : 3000 (SR-S500, SR-C550)
  • จำนวน PLU : 7000 (SR-S4000, SR-C4500)