รุ่นระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษ

超短焦点モデル

หมวดผลิตภัณฑ์

3500 lumens

XJ-UT352WN

XJ-UT352WN

ใหม่
WXGA Real 3500 ลูเมน

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-UT352W

XJ-UT352W

ใหม่
WXGA Real 3500 ลูเมน

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
XJ-UT351WN

XJ-UT351WN

WXGA Real 3500 lumens

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-UT351W

XJ-UT351W

WXGA Real 3500 lumens

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real

3100 lumens

XJ-UT312WN

XJ-UT312WN

ใหม่
WXGA Real 3100 ลูเมน

 • 3100 lumens
  3100 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-UT311WN

XJ-UT311WN

WXGA Real 3100 lumens

 • 3100 lumens
  3100 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • Network Connection
  Network Connection