รุ่นขั้นสูง

ภาพผลิตภัณฑ์รุ่นขั้นสูง

หมวดผลิตภัณฑ์

4000 lumens

XJ-S400UN

XJ-S400UN

ใหม่
WUXGA Real 4000 lumens

 • 4000 lumens
  4000 lumens
 • รุ่น WUXGA Real
  รุ่น WUXGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-S400U

XJ-S400U

ใหม่
WUXGA Real 4000 lumens

 • 4000 lumens
  4000 lumens
 • รุ่น WUXGA Real
  รุ่น WUXGA Real
XJ-S400WN

XJ-S400WN

ใหม่
WXGA Real 4000 lumens

 • 4000 lumens
  4000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-S400W

XJ-S400W

ใหม่
WXGA Real 4000 lumens

 • 4000 lumens
  4000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real