XJ-UT312WN

ใหม่
WXGA Real 3100 ลูเมน

โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษพร้อมคุณสมบัติโซลูชันทางการศึกษาในตัว

โซลูชันทางการศึกษา

3100 lumens
3100 lumens
รุ่น WXGA Real
รุ่น WXGA Real
เปิด/ปิดทันที
เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติโซลูชันทางการศึกษา

สามารถดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่นและเป็นอิสระ โดยที่ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้นผ่านการโต้ตอบตลอดเวลาท่ามกลางสมาชิกในชั้นเรียนทุกคน


การเตรียม

One Click Connection (การเชื่อมต่อแบบคลิกครั้งเดียว)

เพียงคลิกที่ไอคอน One Click Connection (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “OCC”) ที่ตั้งค่าสำหรับแต่ละชั้นเรียนจะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับโปรเจคเตอร์และเริ่มต้นการฉายภาพ ลดเวลาและภาระที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการต่อสายเคเบิล การสลับอินพุต และการดำเนินการตั้งค่าแบบไร้สาย ดังนั้นจึงเริ่มต้นการเรียนได้ในทันที

 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows หรือ Mac)

การตั้งค่าการเชื่อมต่อในเบราว์เซอร์

สามารถดำเนินการสร้างไฟล์ OCC และการตั้งค่าการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้จัดการ IT ซึ่งช่วยตัดปัญหาการสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายให้กับผู้จัดการ IT

 • ต้องติดตั้งแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection ในพีซีทุกเครื่องก่อนใช้งาน

ระหว่างคาบเรียน

ฟังก์ชันผู้ดำเนินการ

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถจัดการการฉายภาพจากพีซีของผู้เรียนโดยรวมได้ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผู้สอนสามารถเลือกพีซีของผู้เรียนจากส่วนใดก็ได้ในชั้นเรียนและฉายภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอได้ในทันที นี่คือวิธีที่ใช้ได้จริงของการยกระดับประสิทธิภาพการสอนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันสูงสุด 40 เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ของผู้สอน

 • จำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของผู้ใช้
 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows /Mac /Chrome) หรือ MirrorOp Presenter (Android /iOS)
สำหรับการนำเสนอ

เมื่อผู้เรียนคลิกไอคอน OCC เพื่อระบุว่างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้ใช้ของพวกเขาจะแสดงขึ้นในรายการบนหน้าจออุปกรณ์อัจฉริยะของผู้สอน วิธีนี้ทำให้ผู้สอนบอกได้ว่าผู้เรียนคนใดที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และเลือกผู้เรียนเพื่อนำเสนอโซลูชันของพวกเขาได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่เดินไปรอบๆ ห้องได้

สำหรับการอภิปราย
สำหรับการอภิปราย
ความสามารถในการเลือกหน้าจอที่คุณต้องการแสดงได้ในทันที และฉายภาพจากหน้าจอได้เลยยิ่งช่วยประหยัดเวลาและลดภาระในการรวบรวมเนื้อหาสาระในพีซีของผู้สอนในแต่ละครั้งที่นำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ได้

สามารถฉายหน้าจอพีซีของผู้เรียนได้พร้อมกันสูงสุด 4 คน วิธีการนี้สามารถใช้ในการเริ่มต้นการอภิปรายที่น่าสนใจโดยที่ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบโซลูชันที่เสนอโดยสมาชิกในชั้นเรียนหลายๆ คน ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในประเด็นต่างๆ และอภิปรายแนวคิดที่หลากหลายและข้อเสนอที่นำเสนอโดยเพื่อนร่วมชั้น


รีโมทสำหรับพีซี/โปรเจคเตอร์

ควบคุมพีซีและโปรเจคเตอร์ได้จากระยะไกลโดยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้ผู้สอนสามารถฉายภาพหน้าจอที่ต้องการแสดงได้จากทุกที่ในชั้นเรียน ซึ่งทำให้ผู้สอนสามารถประสานบทเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลและความต้องการของผู้เรียนได้

รีโมทสำหรับพีซี

ผู้สอนสามารถสลับเนื้อหาการสอนและเปลี่ยนหน้าได้ขณะเดินไปมาในชั้นเรียนโดยไม่ต้องกลับไปที่โพเดียมทุกครั้ง

 • พีซีรีโมทสามารถใช้งานได้เฉพาะใน Windows และ Mac OS เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานใน Chrome OS ได้)
 • จำเป็นต้องติดตั้งแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection ในพีซี และแอป MirrorOp Receiver ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

รีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์

รีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์

เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายทอดภาพ เครื่องเล่น DVD หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับโปรเจคเตอร์ คุณสามารถสลับช่องเสียบอินพุตต่างๆ ได้จากระยะไกลตามความเหมาะสม


สิ้นสุดการเรียน

ปิดการฉายภาพอัตโนมัติ

การกดปุ่มหยุดในแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection เมื่อสิ้นสุดการเรียนจะนำภาพที่ฉายออกจากหน้าจอขณะที่ยังคงรักษาสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไว้อยู่ เพียงแค่ใช้ One Click Connection (การเชื่อมต่อแบบคลิกครั้งเดียว) ก็เริ่มชั้นเรียนถัดไปได้ในทันที เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปิด/ปิดเครื่องก่อนและหลังแต่ละคาบเรียน หมดปัญหาเรื่องการจัดเตรียมและการจัดระเบียบ

 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows /Mac /Chrome) หรือ MirrorOp Presenter (Android /iOS) เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • สามารถเริ่มเซสชันการฉายภาพใหม่ได้โดยใช้สัญญาณเดียวกันภายใน 20 นาทีของการปิดการฉายภาพอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ยังสามารถใช้สายได้โดยเสียบและถอดสาย

ปิดการฉายภาพอัตโนมัติหลังผ่านไป 20 นาที

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หลังผ่านไป 20 นาทีในโหมดปิดการฉายภาพอัตโนมัติ แหล่งจ่ายไฟหลักของโปรเจคเตอร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยป้องกันการเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ และลดความกดดันของผู้จัดการ IT ในการยืนยันสถานะของโปรเจคเตอร์หลังจากเลิกเรียน


แอพพลิเคชั่นฉายภาพสำหรับอุปกรณ์ PC / Smart

ระบบปฏิบัติการ
แอป
ลิงค์ดาวน์โหลด
Windows
C-Connection
Mac
C-Connection
Chromebook
C-Connection
Android
MirrorOp Presenter
MirrorOp Receiver
iOS
MirrorOp Presenter
MirrorOp Receiver

a

คุณสมบัติ ES อื่นๆ

การค้นหาอินพุตอัตโนมัติ

เมื่อเปิดเครื่องหลังจากต่อสายแล้ว โปรเจคเตอร์จะค้นหาสัญญาณอินพุตและเริ่มการฉายภาพอัตโนมัติ


ตัวนับเวลาถอยหลัง

ความสามารถในการแสดงตัวนับเวลาขนาดใหญ่กึ่งกลางหน้าจอมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมในชั้นเรียนต่างๆ เช่น การแจ้งงานของผู้เรียนและขีดจำกัดเวลาในการสอบ


แม่แบบ

แม่แบบในตัวทั้ง 9 แบบประกอบด้วยเส้นขอบและตารางที่ใช้บ่อยสำหรับใช้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังลงทะเบียนภาพดั้งเดิมได้ด้วย

แม่แบบในตัว 9 แบบ
แม่แบบ
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม

โหมดมิเรอร์

โหมดมิเรอร์

สามารถหมุนภาพในแนวนอนได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่และรูปทรง


ตัวยึดติดกับผนังที่มีให้แยกต่างหากช่วยแก้ปัญหาการติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัด คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมในการฉายภาพที่สะดวกสบาย

ภาพที่:1

ภาพที่:2

การฉายภาพขนาดใหญ่จากตัวเครื่องที่ยึดติดกับผนังไปยังหน้าจอ

 • เลนส์โฟกัสระยะสั้นของโปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายภาพสั้นนี้สามารถฉายภาพบนจอขนาด 60 นิ้วได้จากระยะห่างเพียง 13 ซม.
 • ด้วยความสว่าง 3100 ลูเมน ทำให้สามารถฉายภาพได้ชัดเจนแม้อยู่ในห้องที่เปิดรับแสงสว่างเต็มที่
 • ระยะฉายภาพที่สั้นจะลดการเกิดเงาหรือภาพที่สว่างพร่า

ภาพ: การฉายภาพขนาดใหญ่จากตัวเครื่องที่ยึดติดกับผนังไปยังหน้าจอ


อายุการใช้งานยาวนาน การบำรุงรักษาน้อย และมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานที่มากยิ่งขึ้นเพื่อการลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของลงได้อย่างมาก

ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟใช้งานได้ยาวนานโดยให้ความสว่างได้ประมาณ 20,000 ชั่วโมง

ภาพ: ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

 • เปรียบเทียบกับรุ่นหลอดปรอทความดันสูง (ผลิตภัณฑ์ CASIO รุ่นก่อนหน้า) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2016 อ้างอิงจากงานวิจัยโดย CASIO

ดีไซน์กันฝุ่นเหมาะสำหรับการติดตั้ง

โครงสร้างเกราะป้องกัน 3 ชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของ CASIO ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรอง* เป็นเวลาประมาณ 20,000 ชั่วโมง ดังนั้นจึงลดความต้องการในการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น

 • การประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นนำมาจากข้อมูลที่คำนวณจากการทดสอบอัตราเร่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ CASIO ทดสอบโดยอ้างอิงตามการทดสอบการประเมินฝุ่น JIS D 0207 (ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นฝุ่นคือ 0.03 มก./ลบ.ม. ตามการทดสอบฝุ่นละอองที่ก่อตั้งภายใต้ JIS 8901) ค่าประเมินที่ได้จะใกล้เคียงค่าประมาณมากที่สุด แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มข้นฝุ่น และอื่นๆ ) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ (การติดตั้งแบบแขวนเพดาน หรือการติดตั้งอื่นๆ ในโรงงาน ความถี่ในการทำความสะอาด และอื่นๆ ) จะถูกนำมาใช้ในการทดสอบ

ภาพ: ดีไซน์กันฝุ่นเหมาะสำหรับการติดตั้ง


ลดการใช้พลังงาน

การนำหลอดไฟ LED มาใช้ จะช่วยลดการใช้พลังงานลงอย่างมากเมื่อเทียบกับหลอดปรอทความดันสูง

[ การเปรียบเทียบของต้นทุนรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ]

 • ด้วยการใช้งาน 5 ชั่วโมง/วัน เฉลี่ย 200 วัน/ปี เลือกเอาต์พุตแสงสว่าง 7 แล้ว

เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสง Laser & LED

เริ่มต้นจากการพัฒนาเครื่องออปติคอลของ CASIO ที่ผสานเลเซอร์สีน้ำเงินความสว่างสูงเข้ากับ LED สีแดง ประสิทธิภาพการฉายภาพสูงผ่านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอันโดดเด่น และการปรับใช้การบล็อคแบบออปติคอล นำไปสู่การฉายภาพที่มีความสว่างสูง และใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเทียบกับระบบหลอดปรอท และแหล่งกำเนิดแสงโซลิดสเตทอื่นๆ มีการลดขนาดผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ด้วยดีไซน์แบบอิสระ และเทคโนโลยีการประกอบที่แน่นหนา วิวัฒนาการอันโดดเด่นของโปรเจคเตอร์ที่จะสร้างมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ต่อไป

ภาพ: เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสง Laser & LED


ความมุ่งมั่นเพื่อการใช้งานที่สะดวก

ความสว่างสูง อัตราส่วนความคมชัดสูง การประมวลผลสีสูง

ความสว่าง 3100 ลูเมน, อัตราส่วนความคมชัด 20,000 : 1 ผสานกับการประมวลผลสี 1.07 พันล้านสีเพื่อให้ได้การฉายภาพที่มีความละเอียดสูง


การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ

ความสว่างในการฉายภาพจะปรับเองอัตโนมัติใน 7 ขั้นตอน โดยขึ้นอยู่กับระดับความสว่างของห้องที่ฉายภาพ


ระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวนอน

การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งที่เหนือกว่า ระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวนอนแบบใหม่ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ติดตั้งโปรเจคเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

ภาพ: ระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน


การใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟทาง USB

รองรับการใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ 5V และการนำเสนอแบบไร้สายโดยใช้ตัวรับสัญญาณของ Miracast ที่รองรับ

ภาพ: การใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟทาง USB


ใช้เวลาในการเปิดและปิดเครื่องน้อยลง

ฉายภาพได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีการหน่วง โปรเจคเตอร์ Laser & LED จาก Casio มีความสามารถในการเปิด/ปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ 5 วินาที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการรอเมื่อเทียบกับโปรเจคเตอร์หลอดไฟปรอท

การลดระยะเวลาในการรอการเปิดและปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้อย่างมาก ทำให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการนำเสนอของคุณ และนี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เครื่องโปรเจคเตอร์เย็นลงภายหลังจากการนำเสนอของคุณ

ภาพ: ใช้เวลาในการเปิดและปิดเครื่องน้อยลง


แอปพลิเคชันอุปกรณ์อัจฉริยะ [ Mirror Op Presenter / MirrorOp Receiver ]

แอปอุปกรณ์อัจฉริยะทำให้สามารถฉายภาพโดยไม่ต้องใช้สาย เช่น เนื้อหาการสอนหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เนื้อหาเว็บไซต์ หรือภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในตัว และยังสามารถจัดการการสลับแหล่งอินพุตและการปรับระดับเสียงโดยรีโมทคอนโทรล ซึ่งช่วยส่งเสริมการนำเสนอและบทเรียนที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

 • Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
 • * Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • MirrorOp เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Barco Inc.
Google Play
App Store

อินเทอร์เฟซ

ภาพ: อินเตอร์เฟซ

(1) ช่องเสียบคอมพิวเตอร์ 1

(2) ช่องเสียบคอมพิวเตอร์ 2

(3) ช่องเสียบ HDMI

(4) ช่องเสียบอินพุตวิดีโอ (RCA)

(5) ช่องเสียบอินพุตเสียง (RCA)

(6) ช่องเสียบอินพุตไมโครโฟน

(7) ช่องเสียบเอาต์พุตเสียง

(8) ช่องเสียบอินพุตเสียง 1

(9) ช่องเสียบอินพุตเสียง 2

(10) ช่องเสียบ USB 1 (Type-A)

(11) ช่องเสียบ USB 2 (Type-A)

(12) ช่องเสียบ USB (Micro-B)

(13) ช่องเสียบเอาต์พุตหน้าจอ

(14) ช่องเสียบควบคุม (RS-232C)

(15) ช่องเสียบ LAN แบบใช้สาย


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอลของ CASIO

การติดตั้งช่องเสียบได้หลากหลายนอกจากช่องเสียบ HDMI ช่องเสียบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกสไตล์การนำเสนอได้หลากหลาย

ภาพ: การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอลของ CASIO

กล้องดิจิตอล EXILIM

ฉายรูปภาพและวิดีโอของคุณได้โดยตรง

 • ไม่สามารถใช้กับรูปแบบไฟล์ SDXC (รูปแบบไฟล์ ex-FAT)
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แสดงผลแบบกราฟิก รุ่น fx-CG20

ต่อเครื่องคิดเลขเข้ากับเครื่องดาต้าโปรเจคเตอร์แล้วฉายภาพหน้าจอของเครื่องคิดเลข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ