XJ-S400UN

ใหม่
WUXGA Real 4000 lumens

การเชื่อมต่อแบบคลิกเดียวสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

โซลูชันทางการศึกษา

4000 lumens
4000 lumens
รุ่น WUXGA Real
รุ่น WUXGA Real
เปิดและปิดทันที
เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติโซลูชันทางการศึกษา

สามารถดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่นและเป็นอิสระ โดยที่ผู้เรียนมีความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้นผ่านการโต้ตอบตลอดเวลาท่ามกลางสมาชิกในชั้นเรียนทุกคน


การเตรียม

One Click Connection (การเชื่อมต่อแบบคลิกครั้งเดียว)

เพียงคลิกที่ไอคอน One Click Connection (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “OCC”) ที่ตั้งค่าสำหรับแต่ละชั้นเรียนจะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับโปรเจคเตอร์และเริ่มต้นการฉายภาพ ลดเวลาและภาระที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการต่อสายเคเบิล การสลับอินพุต และการดำเนินการตั้งค่าแบบไร้สาย ดังนั้นจึงเริ่มต้นการเรียนได้ในทันที

 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows หรือ Mac)

การตั้งค่าการเชื่อมต่อในเบราว์เซอร์

สามารถดำเนินการสร้างไฟล์ OCC และการตั้งค่าการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้จัดการ IT ซึ่งช่วยตัดปัญหาการสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายให้กับผู้จัดการ IT

 • ต้องติดตั้งแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection ในพีซีทุกเครื่องก่อนใช้งาน

ระหว่างคาบเรียน

ฟังก์ชันผู้ดำเนินการ

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถจัดการการฉายภาพจากพีซีของผู้เรียนโดยรวมได้ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผู้สอนสามารถเลือกพีซีของผู้เรียนจากส่วนใดก็ได้ในชั้นเรียนและฉายภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอได้ในทันที นี่คือวิธีที่ใช้ได้จริงของการยกระดับประสิทธิภาพการสอนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันสูงสุด 40 เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ของผู้สอน

 • จำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของผู้ใช้
 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows /Mac /Chrome) หรือ MirrorOp Presenter (Android /iOS)
สำหรับการนำเสนอ

เมื่อผู้เรียนคลิกไอคอน OCC เพื่อระบุว่างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้ใช้ของพวกเขาจะแสดงขึ้นในรายการบนหน้าจออุปกรณ์อัจฉริยะของผู้สอน วิธีนี้ทำให้ผู้สอนบอกได้ว่าผู้เรียนคนใดที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และเลือกผู้เรียนเพื่อนำเสนอโซลูชันของพวกเขาได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่เดินไปรอบๆ ห้องได้

สำหรับการอภิปราย
สำหรับการอภิปราย
ความสามารถในการเลือกหน้าจอที่คุณต้องการแสดงได้ในทันที และฉายภาพจากหน้าจอได้เลยยิ่งช่วยประหยัดเวลาและลดภาระในการรวบรวมเนื้อหาสาระในพีซีของผู้สอนในแต่ละครั้งที่นำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ได้

สามารถฉายหน้าจอพีซีของผู้เรียนได้พร้อมกันสูงสุด 4 คน วิธีการนี้สามารถใช้ในการเริ่มต้นการอภิปรายที่น่าสนใจโดยที่ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบโซลูชันที่เสนอโดยสมาชิกในชั้นเรียนหลายๆ คน ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในประเด็นต่างๆ และอภิปรายแนวคิดที่หลากหลายและข้อเสนอที่นำเสนอโดยเพื่อนร่วมชั้น


รีโมทสำหรับพีซี/โปรเจคเตอร์

ควบคุมพีซีและโปรเจคเตอร์ได้จากระยะไกลโดยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้ผู้สอนสามารถฉายภาพหน้าจอที่ต้องการแสดงได้จากทุกที่ในชั้นเรียน ซึ่งทำให้ผู้สอนสามารถประสานบทเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลและความต้องการของผู้เรียนได้

รีโมทสำหรับพีซี

ผู้สอนสามารถสลับเนื้อหาการสอนและเปลี่ยนหน้าได้ขณะเดินไปมาในชั้นเรียนโดยไม่ต้องกลับไปที่โพเดียมทุกครั้ง

 • พีซีรีโมทสามารถใช้งานได้เฉพาะใน Windows และ Mac OS เท่านั้น (ไม่สามารถใช้งานใน Chrome OS ได้)
 • จำเป็นต้องติดตั้งแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection ในพีซี และแอป MirrorOp Receiver ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

รีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์

รีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์

เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายทอดภาพ เครื่องเล่น DVD หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับโปรเจคเตอร์ คุณสามารถสลับช่องเสียบอินพุตต่างๆ ได้จากระยะไกลตามความเหมาะสม


สิ้นสุดการเรียน

ปิดการฉายภาพอัตโนมัติ

การกดปุ่มหยุดในแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection เมื่อสิ้นสุดการเรียนจะนำภาพที่ฉายออกจากหน้าจอขณะที่ยังคงรักษาสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไว้อยู่ เพียงแค่ใช้ One Click Connection (การเชื่อมต่อแบบคลิกครั้งเดียว) ก็เริ่มชั้นเรียนถัดไปได้ในทันที เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปิด/ปิดเครื่องก่อนและหลังแต่ละคาบเรียน หมดปัญหาเรื่องการจัดเตรียมและการจัดระเบียบ

 • จำเป็นต้องมีแอปการฉายภาพผ่านเครือข่าย C-Connection (Windows /Mac /Chrome) หรือ MirrorOp Presenter (Android /iOS) เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • สามารถเริ่มเซสชันการฉายภาพใหม่ได้โดยใช้สัญญาณเดียวกันภายใน 20 นาทีของการปิดการฉายภาพอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ยังสามารถใช้สายได้โดยเสียบและถอดสาย

ปิดการฉายภาพอัตโนมัติหลังผ่านไป 20 นาที

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หลังผ่านไป 20 นาทีในโหมดปิดการฉายภาพอัตโนมัติ แหล่งจ่ายไฟหลักของโปรเจคเตอร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยป้องกันการเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ และลดความกดดันของผู้จัดการ IT ในการยืนยันสถานะของโปรเจคเตอร์หลังจากเลิกเรียน


PC/Smart Device Projection Applications

ระบบปฏิบัติการ
แอป
ลิงค์ดาวน์โหลด
Windows
C-Connection
Mac
C-Connection
Chromebook
C-Connection
Android
MirrorOp Presenter
MirrorOp Receiver
iOS
MirrorOp Presenter
MirrorOp Receiver

คุณสมบัติ ES อื่นๆ

การค้นหาอินพุตอัตโนมัติ

เมื่อเปิดเครื่องหลังจากต่อสายแล้ว โปรเจคเตอร์จะค้นหาสัญญาณอินพุตและเริ่มการฉายภาพอัตโนมัติ


ตัวนับเวลาถอยหลัง

ความสามารถในการแสดงตัวนับเวลาขนาดใหญ่กึ่งกลางหน้าจอมีประโยชน์สำหรับกิจกรรมในชั้นเรียนต่างๆ เช่น การแจ้งงานของผู้เรียนและขีดจำกัดเวลาในการสอบ


แม่แบบ

แม่แบบในตัวทั้ง 9 แบบประกอบด้วยเส้นขอบและตารางที่ใช้บ่อยสำหรับใช้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังลงทะเบียนภาพดั้งเดิมได้ด้วย

แม่แบบในตัว 9 แบบ
แม่แบบ
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม
ตัวอย่างภาพดั้งเดิม

โหมดมิเรอร์

โหมดมิเรอร์

สามารถหมุนภาพในแนวนอนได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่และรูปทรง


คุณสมบัติของตัวเครื่อง

แหล่งกำเนิดแสง R-Hybrid

เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสง Laser & LED

เครื่องออปติคอลอันเป็นเอกลักษณ์ของ CASIO ผสานเลเซอร์เข้ากับไฟ LED ซึ่งทำให้ได้ความสว่างสูงโดยใช้แสงจากเลเซอร์สีน้ำเงินที่แปลงโดยใช้ฟอสเฟอร์และวงล้อสีเพื่อเติมเต็มแสงสีแดงที่ฉายภาพโดยไฟ LED สีแดงแบบดั้งเดิม หลอดไฟที่ได้ให้ความสว่างสูงถึง 4000 ลูเมน


การซูมออปติคอล 1.7 เท่า

การซูมออปติคอล 1.7 เท่าทำให้การติดตั้งโปรเจคเตอร์กลายเป็นเรื่องง่ายโดยตัดความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ติดตั้งแบบโลหะที่มีอยู่

 • ช่วงการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามโปรเจคเตอร์
การซูมออปติคอล 1.7 เท่า

โครงสร้างระบายความร้อนขั้นสูง

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของ CASIO ทำให้เราได้ความสว่างสูงถึง 4,000 ลูเมน การลดสัญญาณรบกวน ดีไซน์กะทัดรัด และโครงสร้างกันฝุ่นในเวลาเดียวกัน

โครงสร้างแบบ 2 บล็อก

CASIO ดีไซน์โครงสร้างแบบ 2 บล็อก ซึ่งบล็อกหนึ่งคือบล็อกหลอดไฟที่ให้ความร้อนสูงกว่า ส่วนอีกบล็อกหนึ่งคือบล็อกแหล่งจ่ายไฟที่ให้ความร้อนต่ำกว่า และแต่ละบล็อกมีดีไซน์โครงสร้างระบายความร้อนที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยดีไซน์เช่นนี้ เราจึงสามารถลดจำนวนพัดลมระบายความร้อนและลดสัญญาณรบกวนได้

โครงสร้างแบบ 2 บล็อก
ช่องผ่านอากาศเย็นแบบ 3D

CASIO ดีไซน์ชิ้นส่วนหลอดไฟและช่องผ่านอากาศเย็นแบบ 3 มิติเพื่อทำให้ได้การควบคุมอากาศเข้าและการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุด
เราสามารถทำให้ได้ขนาดที่กะทัดรัดที่สุดในรุ่นนี้

ช่องผ่านอากาศเย็นแบบ 3D
ชุดออปติคอลที่ติดตั้งฝาครอบ

ฝาครอบที่เสริมความแข็งแกร่งของชุดออปติคอลและเลนส์ ซึ่งเราได้คิดค้นจนได้ระดับการกันฝุ่นสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรอง

ชุดออปติคอลที่ติดตั้งฝาครอบ

การจำลอง DICOM

โหมดสีที่ได้รับการพัฒนาใหม่เหมาะสำหรับการแสดงเอกสารทางการแพทย์ เช่น CT และ MRI สแกน ซึ่งใช้การตั้งค่าที่ค่อยๆ ไล่ระดับแบบมาตรฐาน DICOM เพื่อนำเสนอภาพที่คมชัดลงลึกรายละเอียดที่ประณีต

 • โปรเจคเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ควรนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผล CT หรือ MRI สแกนหรือเพื่อดำเนินการวินิจฉัย
การจำลอง DICOM

หลอดไฟที่มีอายุการใช้งาน 20000 ช.ม.

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนไฟปรอทแรงดันสูง

หลอดไฟที่มีอายุการใช้งาน 20000 ช.ม.

TCO (ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ) ต่ำ

ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของลดลงอย่างมากโดยการตัดค่าหลอดไฟ ค่าแรงในการเปลี่ยนหลอดไฟ และค่าตัวกรอง

TCO (ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ) ต่ำ

การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ / แบบทันที

การปรับแสงสว่างที่เหมาะสม 7 ระดับ ซึ่งยังมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

* การปรับอัตโนมัติ: การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ การปรับด้วยตนเอง: การควบคุมแสงสว่างแบบทันที

การควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ / แบบทันที

ปราศจากสารปรอท

โปรเจคเตอร์ของ CASIO มาพร้อมหลอดไฟ SSI* ที่ใช้เทคโนโลยีหลอดไฟที่ล้ำสมัยที่สุด แม้ว่าในปัจจุบัน การใช้สารปรอทจะถือเป็นเรื่องต้องห้ามทั่วโลก แต่ก็ยังคงมีการใช้สารอันตรายดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดแสงของหลอดไฟโปรเจคเตอร์แบบดั้งเดิมอยู่ CASIO ได้เลิกใช้ปรอทในผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยความคำนึงถึงสภาพแวดล้อม การนำแหล่งกำเนิดแสงแบบ SSI ที่ผสานกับการดีไซน์ให้เครื่องประหยัดพลังงานแบบดั้งเดิมของ CASIO ยังมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 อีกด้วย

 • หลอดไฟ SSI (ระบบไฟส่องสว่างแบบโซลิดสเตท) ใช้ LED, เลเซอร์ หรือเทคโนโลยีแสงสว่างดังกล่าวอื่นๆ
ปราศจากสารปรอท

แหล่งจ่ายไฟทาง USB

รองรับการนำเสนออัจฉริยะ

การจ่ายไฟผ่านพอร์ต USB ทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์แชร์หน้าจอกลายเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ช่องเสียบ HDMI พอร์ต USB มี DC 5V ซึ่งให้กำลังไฟไปยังอุปกรณ์แชร์หน้าจอ เช่น Intel WiDi/Miracast™ โดยใช้พอร์ตนี้

 • Intel เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • Miracast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

รองรับการนำเสนออัจฉริยะ


อินเทอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซ

(1) ช่องเสียบคอมพิวเตอร์ 1

(2) ช่องเสียบคอมพิวเตอร์ 2

(3) ช่องเสียบเอาต์พุตหน้าจอ

(4) ช่องเสียบ HDMI 1

(5) ช่องเสียบ HDMI 2

(6) ช่องเสียบ USB (Micro-B)

(7) ช่องเสียบ USB (Type-A) 1

(8) ช่องเสียบ USB (Type-A) 2

(9) ช่องเสียบอินพุตเสียง 1

(10) ช่องเสียบอินพุตเสียง 2

(11) ช่องเสียบเอาต์พุตเสียง

(12) ช่องเสียบอินพุตเสียง (RCA)

(13) ช่องเสียบอินพุตวิดีโอ (RCA)

(14) ช่องเสียบไมโครโฟน

(15) ช่องเสียบควบคุม (RS-232C)

(16) ช่องเสียบ LAN


อุปกรณ์เสริม

อะแดปเตอร์ LAN แบบไร้สาย

YW-41

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ