แผนที่บอกตำแหน่ง

ลูเมน
รุ่น XGA Real
รุ่น WXGA Real
รุ่น WUXGA Real
รุ่น 4K
5000 ลูเมน
 
 
 

รุ่น 4K ULTRA HD

XJ-L8300HN

4000 ลูเมน
 

รุ่นขั้นสูง

XJ-S400WN ใหม่

XJ-S400W ใหม่

รุ่นขั้นสูง

XJ-S400UN ใหม่

XJ-S400U ใหม่

 
3500 ลูเมน
 

รุ่น Advanced

XJ-F211WN ใหม่

XJ-F210WN

XJ-F101W ใหม่

XJ-F100W

รุ่น Core

XJ-V110W

รุ่นระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษ

XJ-UT352WN ใหม่

XJ-UT352W ใหม่

XJ-UT351WN

XJ-UT351W

 
 
3300 ลูเมน

รุ่น Advanced

XJ-F21XN ใหม่

XJ-F11X ใหม่

XJ-F20XN

XJ-F10X

รุ่น Core

XJ-V10X

รุ่น Advanced

XJ-F210WN

XJ-F100W

 
 
3100 ลูเมน
 

รุ่นระยะฉายภาพสั้นเป็นพิเศษ

XJ-UT312WN ใหม่

XJ-UT311WN

 
 
3000 ลูเมน

รุ่น Core

รุ่น Advanced

XJ-F200WN

รุ่น Core

XJ-V100W

รุ่น Green Slim

 
 
2700 ลูเมน

รุ่น Core

 
 
 
2500 ลูเมน

รุ่น Green Slim

รุ่น Green Slim