หมวดผลิตภัณฑ์หลอดไฟ

หมวดผลิตภัณฑ์หลอดไฟ

หลอดไฟมีอายุการใช้งานประมาณ 2000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เมื่อครบ 2000 จะปรากฏข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอด
ขอแนะนำให้สำรองหลอดไว้ล่วงหน้า

โปรเจคเตอร์ Super Slim

YL-6B

รุ่น: XJ-S68/XJ-S63

YL-5B

รุ่น: XJ-S58/XJ-S53

YL-5A

รุ่น: XJ-S57/XJ-S52

YL-4B

รุ่น: XJ-S48/XJ-S43/XJ-S33/XJ-S43W

YL-4A

รุ่น: XJ-SC215/XJ-SC210/XJ-S47/XJ-S42/XJ-S46/XJ-S41

YL-3B

รุ่น: XJ-S38/XJ-S33

YL-3A

รุ่น: XJ-S37/XJ-S32/XJ-S36/XJ-S31/XJ-S35/XJ-S30

YL-43

รุ่น: XJ-S46/XJ-S41* สำหรับการติดตั้งแบบยึดกับเพดานเท่านั้น

 

YL-36

รุ่น: XJ-S36/XJ-S31* สำหรับการติดตั้งแบบยึดกับเพดานเท่านั้น

โปรเจคเตอร์รุ่นอื่นๆ

YL-41

รุ่น: XJ-560/XJ-460

YL-40

รุ่น: XJ-450

YL-31

รุ่น: XJ-360

YL-30

รุ่น: XJ-350

โปรเจคเตอร์ Green Slim

หลอดไฟของโปรเจคเตอร์ Green Slim Series ใช้เลเซอร์และหลอด LED โดยไม่ใช้หลอดปรอทแรงดันสูงแบบเดิมๆ

  • หลอดมีอายุยาวนานประมาณ 20,000 ชั่วโมง
  • การที่หลอดไม่สามารถส่องสว่างหรือความสว่างลดลงอย่างชัดเจนแสดงว่าหลอดหมดอายุการใช้งานแล้ว

โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของ CASIO ที่ได้รับอนุญาตเพื่อแจ้งให้ทำการเปลี่ยนหลอด