รุ่น Green Slim

Green Slim Models

หมวดผลิตภัณฑ์

3000 lumens

XJ-A257

XJ-A257

WXGA Real 3000 lumens

 • 3000 lumens
  3000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A252

XJ-A252

WXGA Real 3000 lumens

 • 3000 lumens
  3000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.

2500 lumens

XJ-A247

XJ-A247

WXGA Real 2500 lumens

 • 2500 lumens
  2500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A242

XJ-A242

WXGA Real 2500 lumens

 • 2500 lumens
  2500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.
XJ-A147

XJ-A147

XGA Real 2500 lumens

 • 2500 lumens
  2500 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.
 • Network Connection
  Network Connection
XJ-A142

XJ-A142

XGA Real 2500 lumens

 • 2500 lumens
  2500 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real
 • 2.3 กก.
  2.3 กก.