รุ่น Core

エントリーモデル

หมวดผลิตภัณฑ์

3500 lumens

XJ-V110W

XJ-V110W

WXGA Real 3500 lumens

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real

3300 lumens

XJ-V10X

XJ-V10X

XGA Real 3300 lumens

 • 3300 lumens
  3300 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real

3000 lumens

XJ-V100W

XJ-V100W

WXGA Real 3000 lumens

 • 3000 lumens
  3000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
XJ-V2

XJ-V2

XGA Real 3000 lumens

 • 3000 lumens
  3000 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real

2700 lumens

XJ-V1

XJ-V1

XGA Real 2700 lumens

 • 2700 lumens
  2700 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real