รุ่น Advanced

アドバンスドモデル

หมวดผลิตภัณฑ์

3500 lumens

XJ-F211WN

XJ-F211WN

ใหม่
WXGA Real 3500 ลูเมน

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-F101W

XJ-F101W

ใหม่
WXGA Real 3500 ลูเมน

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
XJ-F210WN

XJ-F210WN

WXGA Real 3500 lumens

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • Network Connection (คุณสมบัติเสริม)
  Network Connection (คุณสมบัติเสริม)
XJ-F100W

XJ-F100W

WXGA Real 3500 lumens

 • 3500 lumens
  3500 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real

3300 lumens

XJ-F21XN

XJ-F21XN

ใหม่
XGA Real 3300 ลูเมน

 • 3300 lumens
  3300 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real
 • เครือข่าย (ตัวเลือกเสริม)
XJ-F11X

XJ-F11X

ใหม่
XGA Real 3300 ลูเมน

 • 3300 lumens
  3300 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real
XJ-F20XN

XJ-F20XN

XGA Real 3300 lumens

 • 3300 lumens
  3300 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real
 • Network Connection (คุณสมบัติเสริม)
  Network Connection (คุณสมบัติเสริม)
XJ-F10X

XJ-F10X

XGA Real 3300 lumens

 • 3300 lumens
  3300 lumens
 • รุ่น XGA Real
  รุ่น XGA Real

3000 lumens

XJ-F200WN

XJ-F200WN

WXGA Real 3000 lumens

 • 3000 lumens
  3000 lumens
 • รุ่น WXGA Real
  รุ่น WXGA Real
 • Network Connection (คุณสมบัติเสริม)
  Network Connection (คุณสมบัติเสริม)