เลือกตามการใช้งาน

การจัดการคลังสินค้า

การจัดการสินค้าเข้าและออก

จัดการสินค้าโดยสแกนสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่สินค้ามาถึงและการรับสินค้าไปจนถึงการจัดส่ง
การรับและจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลสต็อคแบบเรียลไทม์

การจัดการสินค้าเข้าและออก - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดสินค้าในสต็อคเพื่อจัดส่ง

ใช้คำแนะนำการจัดสินค้าเพื่อระบุรายการที่เลือกและสถานที่จัดเก็บ ป้อนผลการจัดสินค้า
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสถานที่ปฏิบัติงานโดยสแกนทันทีหลังจัดสินค้า ช่วยให้ตอบกลับการเปลี่ยนแปลงรายการที่จัดโดยแสดงใบส่งของบนหน้าจอ

การจัดสินค้าในสต็อคเพื่อจัดส่ง - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการพาเลท

ใช้บริหารจัดการที่ตั้งของพาเลท คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรสูญหาย

การจัดการพาเลท - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจนับสต็อค

สแกนสินค้าจากชั้นวางหรือในสต็อค และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค
ให้คุณตรวจนับสต็อคได้ง่าย เพียงสแกนบาร์โค้ดจากชั้นวาง และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค ช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและช่วยประหยัดเวลาได้มาก เมื่อเทียบกับการตรวจนับสต็อคแบบใช้เอกสารและการตรวจนับด้วยตา

การตรวจนับสต็อค - รุ่นที่สนับสนุน

จุดส่งมอบ

สแกนข้อมูลเมื่อออกใบรับหีบห่อ การจัดส่งและการส่งมอบ และติดตามหีบห่อแบบเรียลไทม์โดยใช้การสื่อสาร W-LAN และ/หรือ W-WAN
ให้ข้อมูลการติดตามหีบห่อแก่ลูกค้า ตรวจสอบตำแหน่งหีบห่อที่สูญหายหรือจัดส่งผิดพลาดในทันที

จุดส่งมอบ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการส่งมอบ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาและการติดตาม GPS เพื่อยืนยันตำแหน่งรถบรรทุก จัดสรรรถยนต์และจัดการความคืบหน้าของการจัดส่ง
ศูนย์จัดส่งสามารถบอกตำแหน่งและความคืบหน้าของรถยนต์ทุกคันและสามารถใช้แผนและคำแนะนำการจัดส่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการส่งมอบ - รุ่นที่สนับสนุน