เลือกตามพื้นที่ใช้งาน

การดูแลสุขภาพ

การสนับสนุนการพยาบาล

จัดการการให้ยาอย่างถูกต้องตามใบสั่งโดยสแกน ID ผู้ป่วย ID พยาบาลและข้อมูลการให้ยา ป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น อุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยและความดันโลหิตในห้องของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลไปยังระบบบันทึกข้อมูลการแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ เช่น การจัดการการให้ยาที่ผิดพลาด ลดภาระงานของพยาบาลโดยลดการป้อนข้อมูลพีซี

การสนับสนุนการพยาบาล - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการยา

สแกนยาหรือบาร์โค้ดชั้นวางและตรวจสอบเทียบกับคำแนะนำในการให้ยา ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ป่วยและการให้ยาก่อนจัดการการให้ยา ป้องกันการจ่ายยาผิดพลาดและการให้ยาผิดพลาด

การจัดการยา - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจร่างกาย

เมื่อป้อนข้อมูลสำหรับรายการตรวจร่างกายแต่ละรายการ ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสำหรับการทดสอบทางการแพทย์หลายครั้งและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและตรวจร่างกายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการข้อมูลผู้ป่วยและตัวอย่างทางการแพทย์โดยใช้ข้อมูลบาร์โค้ด

การตรวจร่างกาย - รุ่นที่สนับสนุน

การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ

ป้อนข้อมูลการดูแล ข้อมูลสำคัญ รายละเอียดการให้คำปรึกษาและข้อมูลอื่นๆ ในเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพา ให้การดูแลอย่างเหมาะสมขณะดูข้อมูลวันก่อน ลดงานที่จำเป็นในงานสื่อสารลงได้อย่างมากโดยเตรียมรายงานประจำวันและข้อความผู้ดูแล

การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ - รุ่นที่สนับสนุน