เลือกตามอุตสาหกรรม

ค้าปลีก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Order
ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า เช่น รายละเอียดสินค้าและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าอย่างถูกต้องและตรงประเด็น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - รุ่นที่สนับสนุน

การสอบถามสินค้าในสต็อค

สแกนรหัสสินค้าและแสดงรายการสินค้าคงคลัง เช่น สต็อคของร้านค้า สต็อคของร้านอื่น สต็อคของศูนย์จัดส่ง และสต็อคแยกตามขนาด ช่วยลดเวลารอคอยข้อมูลสต็อคของลูกค้าและปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น

การสอบถามสินค้าในสต็อค - รุ่นที่สนับสนุน

การค้นหาราคา

ตอบกลับการสอบถามราคาจากลูกค้าได้ทันทีโดยเรียกดูข้อมูลราคาจากข้อมูลหลักสินค้า แสดงข้อมูลราคาสำหรับแต่ละลำดับสินค้าบนเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาขณะต่อรองส่วนลด ช่วยยืนยันราคาขายที่จุดขายแทนการยืนยันโดยระบบ ณ จุดขายและตอบกลับคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดเวลารอคอยของลูกค้า และป้องกันการให้ส่วนลดเกิน โดยดูการคำนวณส่วนลดตามข้อมูลที่มีอยู่

การค้นหาราคา - รุ่นที่สนับสนุน

การจองการจัดส่ง

จัดตารางเวลาจัดส่งสินค้าต่อหน้าลูกค้า และดูความพร้อมในการจัดส่งผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพา
ลดงานเอกสารในสต็อคโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ปฏิบัติงาน ควบคุมการปล่อยรถส่งของที่ศูนย์กระจายสินค้าได้แบบเรียลไทม์

การจองการจัดส่ง - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการลูกค้า

รับประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า ความต้องการซื้อ และข้อมูลขนาดโดยสแกนบาร์โค้ดบนบัตรสมาชิก ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ร้านค้าปลีกเครือข่ายสามารถยกระดับการบริการลูกค้าได้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าไปที่ร้านใด ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกระหว่างร้านค้า

การจัดการลูกค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การเสนอราคา

ช่วยให้ลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าที่ต้องการแก่ผู้ช่วยพนักงานขาย จัดทำใบเสนอราคาจากเคาน์เตอร์บริการได้ทันที เสนอราคาสินค้าที่ถูกกว่าคู่แข่งโดยแนบภาพถ่ายสินค้าที่ถ่ายจากกล้องในตัว
ช่วยลดเวลารอคอยของลูกค้าโดยเปิดใช้การยืนยันการเสนอราคาก่อนหน้า และรายละเอียดอื่นๆ จากประวัติการบริการลูกค้าที่ผ่านมา ให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าที่ร้านบ่อยครั้งมากขึ้นโดยเสนอราคาพร้อมแนบภาพถ่ายสินค้า

การเสนอราคา - รุ่นที่สนับสนุน

การรับคำสั่งซื้อ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาในการรับคำสั่งซื้อที่หลากหลาย รวมถึงการสั่งซื้อแบบเดิม โดยสแกนป้ายราคาจากชั้นวาง ไปจนถึงการสั่งซื้อบนพื้นฐานข้อมูลที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจำนวนที่สั่งซื้อ ดูประวัติการสั่งซื้อและ/หรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค ลดปัญหาสต็อคไม่เคลื่อนไหวและการสูญเสียโอกาสในการขาย โดยป้อนจำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสม อ้างอิงจำนวนสินค้าที่ขายจริง จำนวนสั่งซื้อที่แนะนำ และจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อค ที่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่

การรับคำสั่งซื้อ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการสินค้าเข้าและออก

จัดการสินค้าโดยสแกนสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่สินค้ามาถึงและการรับสินค้าไปจนถึงการจัดส่ง
การรับและจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลสต็อคแบบเรียลไทม์

การจัดการสินค้าเข้าและออก - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจนับสต็อค

สแกนสินค้าจากชั้นวางหรือในสต็อค และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค
ให้คุณตรวจนับสต็อคได้ง่าย เพียงสแกนบาร์โค้ดจากชั้นวาง และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค ช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและช่วยประหยัดเวลาได้มาก เมื่อเทียบกับการตรวจนับสต็อคแบบใช้เอกสารและการตรวจนับด้วยตา

การตรวจนับสต็อค - รุ่นที่สนับสนุน

การถ่ายโอนสินค้าระหว่างร้านค้า

ในการถ่ายโอนสินค้าจากร้านที่มีสต็อคสินค้าไปยังร้านที่ไม่มีสต็อคสินค้า สามารถจัดการถ่ายโอนได้โดยสแกนสินค้าของร้านที่ส่งและรับสินค้า ส่งผลให้สามารถตรวจสอบสถานะสต็อคได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด

การถ่ายโอนสินค้าระหว่างร้านค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การลดราคา

เมื่อจัดกิจกรรมลดราคา ป้อนข้อมูลราคาใหม่โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพา พิมพ์ป้ายราคาจากเครื่องพิมพ์พกพา และติดป้ายราคาบนสินค้าและชั้นวางสินค้า ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล และข้อผิดพลาดในการให้ส่วนลดที่จุดชำระเงิน และช่วยจัดการยอดขายได้อย่างง่ายดาย

การลดราคา - รุ่นที่สนับสนุน

เครื่องคิดเงินมือถือ

รายงานข้อมูลยอดขายและรายการสินค้าที่ขายจากสถานที่จัดกิจกรรมและร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ POS ไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดขายที่ถูกต้องทันเวลาโดยไม่ต้องติดตั้งระบบ POS หรือจุดชำระเงิน

เครื่องคิดเงินมือถือ - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจสอบราคา

สแกนสินค้าจากชั้นวางและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักสินค้าและป้ายราคา ช่วยลดข้อร้องเรียนเนื่องจากการคิดราคาผิดพลาดที่จุดชำระเงิน

การตรวจสอบราคา - รุ่นที่สนับสนุน

การสื่อสารภายในร้าน

ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และร้านค้า และระหว่างผู้จัดการร้านและพนักงาน โดยใช้บริการอีเมล์ กระดานประกาศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสารคำแนะนำจากสำนักงานใหญ่ ข้อคิดเห็นจากประธานบริษัท และการสื่อสารของผู้จัดการร้านไปยังพนักงานในร้านทุกคนอย่างเชื่อถือได้ เพิ่มยอดขายโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในกลุ่มพนักงานในร้าน

การสื่อสารภายในร้าน - รุ่นที่สนับสนุน

การอบรมพนักงานขาย

ใช้ช่วงเวลาที่พนักงานหยุดปฏิบัติงานในร้านให้เกิดประโยชน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่พนักงานและทดสอบระดับความรู้ของพนักงาน การรับและจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลสต็อคแบบเรียลไทม์

การอบรมพนักงานขาย - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการรายการเช่า

สำหรับการบริหารสินทรัพย์ที่มีการยืมและส่งคืนอุปกรณ์ในวันเดียวกัน จัดการรายการเช่าอย่างถูกต้องโดยใช้บาร์โค้ดหรือการควบคุมป้าย RFID ของแต่ละรายการ ช่วยจัดการการเช่าสินค้าหลายรายการในประเภทเดียวกันอย่างถูกต้องโดยใช้บาร์โค้ดหรือป้าย RFID

การจัดการรายการเช่า - รุ่นที่สนับสนุน