เลือกตามอุตสาหกรรม

ภาครัฐ

การบำรุงรักษา

ป้อนข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดการติดตามการบำรุงรักษาและการตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ช่วยให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการรายละเอียดการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เตรียมรายงานและจัดการความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน

ข้อมูลและการสนับสนุนลูกเรือ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาเพื่อตอบคำถามผู้โดยสารและจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยลดเวลาตอบกลับและแสดงแผนที่และภาพสำหรับผู้โดยสารบนหน้าจอ

ข้อมูลและการสนับสนุนลูกเรือ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการสินค้าคงคลังในห้องสมุด

ที่ห้องสมุดที่มีหนังสือจำนวนมาก จัดการหนังสือที่จัดเก็บและการยืมหนังสือโดยใช้บาร์โค้ดหรือป้าย RFID ป้องกันการสูญหายของหนังสือ หรือไม่สามารถส่งคืนหนังสือโดยการจัดการข้อมูล เช่น ชื่อผู้ยืมและวันที่ครบกำหนด

การจัดการสินค้าคงคลังในห้องสมุด - รุ่นที่สนับสนุน

การออกตั๋วโดยสาร

ตรวจสอบและออกตั๋วและจ่ายค่าโดยสารรถไฟ รับข้อมูลการจองที่นั่งจากสำนักงานใหญ่หรือสำรองที่นั่งโดยใช้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ประหยัดเวลาสำหรับลูกค้าและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยจ่ายค่าโดยสารรถไฟแทนการจ่ายที่สถานี

การออกตั๋วโดยสาร - รุ่นที่สนับสนุน

การละเมิดกฎจราจร

ออกใบสั่งให้กับผู้ละเมิดกฎหมายและถ่ายภาพป้ายทะเบียนโดยใช้กล้องในตัว ตรวจสอบฐานข้อมูลโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ลดงานที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลธุรการโดยส่งใบสั่งทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN

การละเมิดกฎจราจร - รุ่นที่สนับสนุน

การขายสินค้าบนเครื่องบิน

เป็นจุดขายเคลื่อนที่ในขณะเดินทางและบนเครื่องบิน โดยสามารถใช้ในการขายและจัดการสต็อกสินค้าในเครื่องเดียว การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถควบคุมแต่ละรายการโดยใช้การจัดการการขายและสินค้าคงคลัง

การขายสินค้าบนเครื่องบิน - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการที่จอดรถ

ใช้ออกบัตรจอดรถ สำหรับที่จอดที่ไม่มีมิเตอร์คิดค่าจอดรถ แม้ว่าที่จอดรถที่ไม่มีมิเตอร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ รวมถึงการชำระค่าบริการตามข้อมูลที่ถูกต้อง

การจัดการที่จอดรถ - รุ่นที่สนับสนุน