เลือกตามพื้นที่ใช้งาน

กลางแจ้ง

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใช้จอแบบพกพาสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมล์ รายงานการปฏิบัติงาน บอร์ดประกาศ และการสื่อสารด้วยเสียง
ตรวจสอบการกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยใช้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน - รุ่นที่สนับสนุน

การอ่านมิเตอร์

ป้อนผลลัพธ์การอ่านมิเตอร์และออกใบเสร็จจากเครื่องพิมพ์ในตัว ข้อมูลการอ่านมิเตอร์อาจส่งต่อไปยังสำนักงานใหญ่ได้ทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยลดงานธุรการและค่าใช้จ่ายบุคลากรโดยให้พนักงานภาคสนามเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานโดยไม่ต้อง 'ลงเวลางาน'

การอ่านมิเตอร์ - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจสอบ

การป้อนข้อมูลความปลอดภัยที่ไซต์งานสำหรับเสาสาธารณูปโภค อุปกรณ์ใต้ดินและอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยยืนยันความคืบหน้าในการทำงานและสื่อสารคำแนะนำและข้อความอื่นๆ ด่วนไปยังพนักงาน

การตรวจสอบ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการการจัดจำหน่ายถังแก๊ส

บริหารการจัดจำหน่ายถังแก๊สไปยังลูกค้าโดยใช้บาร์โค้ดและ RFID ติดตามการจัดส่ง รับคืน และขนย้ายระหว่างสำนักงาน ช่วยบริหารจัดการข้อมูลในคลังสินค้า โดยรวบรวมข้อมูลจากไซท์งาน การจัดส่ง และส่งมอบสินค้า

การจัดการการจัดจำหน่ายถังแก๊ส - รุ่นที่สนับสนุน

การบำรุงรักษา

ป้อนข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดการติดตามการบำรุงรักษาและการตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ช่วยให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการรายละเอียดการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เตรียมรายงานและจัดการความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน

การขายตามเส้นทาง

ผู้ผลิตหรือตัวแทนค้าส่งสั่งซื้อและแสดงข้อเสนอและระดับสต็อคบนหน้าจอขณะจัดส่งสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ข้อมูลการจัดส่งและใบรับสินค้าสามารถส่งต่อไปยังสำนักงานใหญ่ได้ทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยให้ตรวจสอบสต็อคและดำเนินกระบวนการสั่งซื้อได้ทันทีจากสถานที่ปฏิบัติงาน

การขายตามเส้นทาง - รุ่นที่สนับสนุน

การบำรุงรักษา

เรียกดูข้อมูลการวัดและสภาพอุปกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ ป้อนผลลัพธ์การตรวจสอบ จัดการการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ป้อนสามารถนำไปใช้ในรายงาน เพื่อลดภาระการเขียนรายงาน

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน

จุดส่งมอบ

สแกนข้อมูลเมื่อออกใบรับหีบห่อ การจัดส่งและการส่งมอบ และติดตามหีบห่อแบบเรียลไทม์โดยใช้การสื่อสาร W-LAN และ/หรือ W-WAN
ให้ข้อมูลการติดตามหีบห่อแก่ลูกค้า ตรวจสอบตำแหน่งหีบห่อที่สูญหายหรือจัดส่งผิดพลาดในทันที

จุดส่งมอบ - รุ่นที่สนับสนุน

ข้อมูลและการสนับสนุนลูกเรือ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาเพื่อตอบคำถามผู้โดยสารและจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยลดเวลาตอบกลับและแสดงแผนที่และภาพสำหรับผู้โดยสารบนหน้าจอ

ข้อมูลและการสนับสนุนลูกเรือ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการส่งมอบ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาและการติดตาม GPS เพื่อยืนยันตำแหน่งรถบรรทุก จัดสรรรถยนต์และจัดการความคืบหน้าของการจัดส่ง
ศูนย์จัดส่งสามารถบอกตำแหน่งและความคืบหน้าของรถยนต์ทุกคันและสามารถใช้แผนและคำแนะนำการจัดส่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการส่งมอบ - รุ่นที่สนับสนุน

ระบบสนับสนุนงานขาย

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและหาข้อมูลในปัจจุบัน สามารถนำเสนอสินค้าผ่านทาง วิดีโอและกราฟิก โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเอกสาร สามารถค้นหาข้อมูลจำนวนมากได้ทันที ข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้จากพีซีหรือเอกสาร ใช้ภาพในการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการใช้กระดาษ

ระบบสนับสนุนงานขาย - รุ่นที่สนับสนุน

การออกตั๋วโดยสาร

ตรวจสอบและออกตั๋วและจ่ายค่าโดยสารรถไฟ รับข้อมูลการจองที่นั่งจากสำนักงานใหญ่หรือสำรองที่นั่งโดยใช้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ประหยัดเวลาสำหรับลูกค้าและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยจ่ายค่าโดยสารรถไฟแทนการจ่ายที่สถานี

การออกตั๋วโดยสาร - รุ่นที่สนับสนุน

การละเมิดกฎจราจร

ออกใบสั่งให้กับผู้ละเมิดกฎหมายและถ่ายภาพป้ายทะเบียนโดยใช้กล้องในตัว ตรวจสอบฐานข้อมูลโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ลดงานที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลธุรการโดยส่งใบสั่งทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN

การละเมิดกฎจราจร - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการที่จอดรถ

ใช้ออกบัตรจอดรถ สำหรับที่จอดที่ไม่มีมิเตอร์คิดค่าจอดรถ แม้ว่าที่จอดรถที่ไม่มีมิเตอร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ รวมถึงการชำระค่าบริการตามข้อมูลที่ถูกต้อง

การจัดการที่จอดรถ - รุ่นที่สนับสนุน

การขายสินค้าบนเครื่องบิน

เป็นจุดขายเคลื่อนที่ในขณะเดินทางและบนเครื่องบิน โดยสามารถใช้ในการขายและจัดการสต็อกสินค้าในเครื่องเดียว การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถควบคุมแต่ละรายการโดยใช้การจัดการการขายและสินค้าคงคลัง

การขายสินค้าบนเครื่องบิน - รุ่นที่สนับสนุน