เลือกตามการใช้งาน

การอ่าน / การตรวจสอบมิเตอร์

การอ่านมิเตอร์

ป้อนผลลัพธ์การอ่านมิเตอร์และออกใบเสร็จจากเครื่องพิมพ์ในตัว ข้อมูลการอ่านมิเตอร์อาจส่งต่อไปยังสำนักงานใหญ่ได้ทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยลดงานธุรการและค่าใช้จ่ายบุคลากรโดยให้พนักงานภาคสนามเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานโดยไม่ต้อง 'ลงเวลางาน'

การอ่านมิเตอร์ - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจสอบ

การป้อนข้อมูลความปลอดภัยที่ไซต์งานสำหรับเสาสาธารณูปโภค อุปกรณ์ใต้ดินและอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยยืนยันความคืบหน้าในการทำงานและสื่อสารคำแนะนำและข้อความอื่นๆ ด่วนไปยังพนักงาน

การตรวจสอบ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการการจัดจำหน่ายถังแก๊ส

บริหารการจัดจำหน่ายถังแก๊สไปยังลูกค้าโดยใช้บาร์โค้ดและ RFID ติดตามการจัดส่ง รับคืน และขนย้ายระหว่างสำนักงาน ช่วยบริหารจัดการข้อมูลในคลังสินค้า โดยรวบรวมข้อมูลจากไซท์งาน การจัดส่ง และส่งมอบสินค้า

การจัดการการจัดจำหน่ายถังแก๊ส - รุ่นที่สนับสนุน

การบำรุงรักษา

ป้อนข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดการติดตามการบำรุงรักษาและการตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ช่วยให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการรายละเอียดการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เตรียมรายงานและจัดการความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน

การบำรุงรักษา

เรียกดูข้อมูลการวัดและสภาพอุปกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ ป้อนผลลัพธ์การตรวจสอบ จัดการการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ป้อนสามารถนำไปใช้ในรายงาน เพื่อลดภาระการเขียนรายงาน

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน