เลือกตามการใช้งาน

การจัดการสินค้า

การรับคำสั่งซื้อ

ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาในการรับคำสั่งซื้อที่หลากหลาย รวมถึงการสั่งซื้อแบบเดิม โดยสแกนป้ายราคาจากชั้นวาง ไปจนถึงการสั่งซื้อบนพื้นฐานข้อมูลที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจำนวนที่สั่งซื้อ ดูประวัติการสั่งซื้อและ/หรือจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค ลดปัญหาสต็อคไม่เคลื่อนไหวและการสูญเสียโอกาสในการขาย โดยป้อนจำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสม อ้างอิงจำนวนสินค้าที่ขายจริง จำนวนสั่งซื้อที่แนะนำ และจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อค ที่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่

การรับคำสั่งซื้อ - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจนับสต็อค

สแกนสินค้าจากชั้นวางหรือในสต็อค และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค
ให้คุณตรวจนับสต็อคได้ง่าย เพียงสแกนบาร์โค้ดจากชั้นวาง และป้อนจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในสต็อค ช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและช่วยประหยัดเวลาได้มาก เมื่อเทียบกับการตรวจนับสต็อคแบบใช้เอกสารและการตรวจนับด้วยตา

การตรวจนับสต็อค - รุ่นที่สนับสนุน

การถ่ายโอนสินค้าระหว่างร้านค้า

ในการถ่ายโอนสินค้าจากร้านที่มีสต็อคสินค้าไปยังร้านที่ไม่มีสต็อคสินค้า สามารถจัดการถ่ายโอนได้โดยสแกนสินค้าของร้านที่ส่งและรับสินค้า ส่งผลให้สามารถตรวจสอบสถานะสต็อคได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด

การถ่ายโอนสินค้าระหว่างร้านค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การลดราคา

เมื่อจัดกิจกรรมลดราคา ป้อนข้อมูลราคาใหม่โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพา พิมพ์ป้ายราคาจากเครื่องพิมพ์พกพา และติดป้ายราคาบนสินค้าและชั้นวางสินค้า ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล และข้อผิดพลาดในการให้ส่วนลดที่จุดชำระเงิน และช่วยจัดการยอดขายได้อย่างง่ายดาย

การลดราคา - รุ่นที่สนับสนุน

เครื่องคิดเงินมือถือ

รายงานข้อมูลยอดขายและรายการสินค้าที่ขายจากสถานที่จัดกิจกรรมและร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ POS ไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดขายที่ถูกต้องทันเวลาโดยไม่ต้องติดตั้งระบบ POS หรือจุดชำระเงิน

เครื่องคิดเงินมือถือ - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจสอบราคา

สแกนสินค้าจากชั้นวางและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักสินค้าและป้ายราคา ช่วยลดข้อร้องเรียนเนื่องจากการคิดราคาผิดพลาดที่จุดชำระเงิน

การตรวจสอบราคา - รุ่นที่สนับสนุน