เลือกตามอุตสาหกรรม

การผลิต

การจัดการสินค้าเข้าและออก

จัดการสินค้าโดยสแกนสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่สินค้ามาถึงและการรับสินค้าไปจนถึงการจัดส่ง
การรับและจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลสต็อคแบบเรียลไทม์

การจัดการสินค้าเข้าและออก - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการเวลาและการบันทึกเวลางานของพนักงาน

จัดการตารางเวลาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และตัดสินใจกำหนดตารางเวลาปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

การจัดการเวลาและการบันทึกเวลางานของพนักงาน - รุ่นที่สนับสนุน

การเลือกชิ้นส่วน

หลีกเลี่ยงการปะปนของชิ้นงานและความผิดพลาดในการจัดส่ง โดยการสแกนแต่ละชิ้นงานเมื่อถึงเวลาจัดส่ง
แทนการแยกแยะด้วยสายตา เพื่อป้องกันการล่าช้าและความผิดพลาด

การเลือกชิ้นส่วน - รุ่นที่สนับสนุน

การเลือกสินค้า

ใช้การสแกนบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบรายการที่ถูกต้องเทียบกับใบส่งของและป้องกันการติดบาร์โค้ดที่ผิดพลาด
กำจัดข้อผิดพลาดที่ไม่ระมัดระวังในการทำงานอย่างเชื่อถือได้

การเลือกสินค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการอุปกรณ์

บันทึกรายละเอียดการถอดอุปกรณ์ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง และวันที่และเวลาในการถอดและส่งคืน
กำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากบันทึกที่เขียนด้วยมือ ส่งการเตือนเกี่ยวกับรายการที่ไม่ได้ส่งคืน และจัดการสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

การจัดการอุปกรณ์ - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการการทำงาน

กระจายและมอบหมายงานไปยังพนักงานอย่างเหมาะสม โดยออกคำแนะนำการทำงานอย่างละเอียดซึ่งรวมถึงงาน บุคคลที่รับผิดชอบ และเวลาเริ่มต้น 
เพิ่มประสิทธิภาพแม้ในโรงงานขนาดใหญ่โดยใช้การสื่อสารไร้สายเพื่อออกคำแนะนำจากสำนักงานในโรงงาน

การจัดการการทำงาน - รุ่นที่สนับสนุน

ความสามารถในการติดตาม

ระบุล็อตที่เกิดปัญหาและผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีสินค้าที่บกพร่องเกิดขึ้น โดยเก็บประวัติกระบวนการจากการรับวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าสำเร็จรูป
เมื่อต้องใส่ใจกับคุณภาพสินค้าเป็นพิเศษ ลดการสูญเสียความไว้วางใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้า

ความสามารถในการติดตาม - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการสายการผลิต

ป้องกันข้อผิดพลาดในการป้อนชิ้นส่วนที่ระบุในสายการผลิต บันทึกข้อมูลปริมาณชิ้นส่วนและวันที่ป้อนข้อมูล
ป้องกันการหยุดทำงานของสายการผลิตเนื่องจากข้อมูลชิ้นส่วนผิดพลาด เนื่องจากการคาดคะเนผิดพลาดและข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน

การจัดการสายการผลิต - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการเครื่องมือการผลิต

จัดการเครื่องมือการผลิตโดยเก็บบันทึกการใช้และการกำจัดทิ้งและการตรวจสอบเป็นประจำ
กำจัดเครื่องมือการผลิตที่ล้าสมัยหรือเสียหาย และป้องกันการสูญหายโดยการเก็บบันทึกความถี่ในการใช้งาน

การจัดการเครื่องมือการผลิต - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการหมายเลขรหัสสินค้า

สแกนป้ายหมายเลขรหัสที่ติดกับสินค้าและจัดทำบันทึกประวัติการผลิตที่มีข้อมูล เช่น วันที่ส่งและผลิต
ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ทันทีโดยบันทึกประวัติการส่งโดยใช้หมายเลขรหัสสินค้า

การจัดการหมายเลขรหัสสินค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใช้จอแบบพกพาสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมล์ รายงานการปฏิบัติงาน บอร์ดประกาศ และการสื่อสารด้วยเสียง
ตรวจสอบการกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยใช้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน - รุ่นที่สนับสนุน

การตรวจสอบ

การป้อนข้อมูลความปลอดภัยที่ไซต์งานสำหรับเสาสาธารณูปโภค อุปกรณ์ใต้ดินและอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยยืนยันความคืบหน้าในการทำงานและสื่อสารคำแนะนำและข้อความอื่นๆ ด่วนไปยังพนักงาน

การตรวจสอบ - รุ่นที่สนับสนุน

การขายตามเส้นทาง

ผู้ผลิตหรือตัวแทนค้าส่งสั่งซื้อและแสดงข้อเสนอและระดับสต็อคบนหน้าจอขณะจัดส่งสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ข้อมูลการจัดส่งและใบรับสินค้าสามารถส่งต่อไปยังสำนักงานใหญ่ได้ทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยให้ตรวจสอบสต็อคและดำเนินกระบวนการสั่งซื้อได้ทันทีจากสถานที่ปฏิบัติงาน

การขายตามเส้นทาง - รุ่นที่สนับสนุน

การบำรุงรักษา

เรียกดูข้อมูลการวัดและสภาพอุปกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ ป้อนผลลัพธ์การตรวจสอบ จัดการการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ป้อนสามารถนำไปใช้ในรายงาน เพื่อลดภาระการเขียนรายงาน

การบำรุงรักษา - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการกระบวนการ

บันทึกผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการและจัดการการเริ่มและเสร็จสิ้นการทำงาน ข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้
บรรลุการผลิตที่ปราศจากข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงาน

การจัดการกระบวนการ - รุ่นที่สนับสนุน

ระบบสนับสนุนงานขาย

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและหาข้อมูลในปัจจุบัน สามารถนำเสนอสินค้าผ่านทาง วิดีโอและกราฟิก โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเอกสาร สามารถค้นหาข้อมูลจำนวนมากได้ทันที ข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้จากพีซีหรือเอกสาร ใช้ภาพในการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการใช้กระดาษ

ระบบสนับสนุนงานขาย - รุ่นที่สนับสนุน