เลือกตามพื้นที่ใช้งาน

งานภาคสนาม

การขายตามเส้นทาง

ผู้ผลิตหรือตัวแทนค้าส่งสั่งซื้อและแสดงข้อเสนอและระดับสต็อคบนหน้าจอขณะจัดส่งสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ข้อมูลการจัดส่งและใบรับสินค้าสามารถส่งต่อไปยังสำนักงานใหญ่ได้ทันทีโดยใช้การสื่อสาร W-WAN ช่วยให้ตรวจสอบสต็อคและดำเนินกระบวนการสั่งซื้อได้ทันทีจากสถานที่ปฏิบัติงาน

การขายตามเส้นทาง - รุ่นที่สนับสนุน

ระบบสนับสนุนงานขาย

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและหาข้อมูลในปัจจุบัน สามารถนำเสนอสินค้าผ่านทาง วิดีโอและกราฟิก โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเอกสาร สามารถค้นหาข้อมูลจำนวนมากได้ทันที ข้อมูลที่ไม่สามารถค้นหาได้จากพีซีหรือเอกสาร ใช้ภาพในการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการใช้กระดาษ

ระบบสนับสนุนงานขาย - รุ่นที่สนับสนุน