เลือกตามการใช้งาน

ที่ปรึกษาลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Order
ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า เช่น รายละเอียดสินค้าและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าอย่างถูกต้องและตรงประเด็น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - รุ่นที่สนับสนุน

การสอบถามสินค้าในสต็อค

สแกนรหัสสินค้าและแสดงรายการสินค้าคงคลัง เช่น สต็อคของร้านค้า สต็อคของร้านอื่น สต็อคของศูนย์จัดส่ง และสต็อคแยกตามขนาด ช่วยลดเวลารอคอยข้อมูลสต็อคของลูกค้าและปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น

การสอบถามสินค้าในสต็อค - รุ่นที่สนับสนุน

การค้นหาราคา

ตอบกลับการสอบถามราคาจากลูกค้าได้ทันทีโดยเรียกดูข้อมูลราคาจากข้อมูลหลักสินค้า แสดงข้อมูลราคาสำหรับแต่ละลำดับสินค้าบนเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพาขณะต่อรองส่วนลด ช่วยยืนยันราคาขายที่จุดขายแทนการยืนยันโดยระบบ ณ จุดขายและตอบกลับคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดเวลารอคอยของลูกค้า และป้องกันการให้ส่วนลดเกิน โดยดูการคำนวณส่วนลดตามข้อมูลที่มีอยู่

การค้นหาราคา - รุ่นที่สนับสนุน

การจองการจัดส่ง

จัดตารางเวลาจัดส่งสินค้าต่อหน้าลูกค้า และดูความพร้อมในการจัดส่งผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดพกพา
ลดงานเอกสารในสต็อคโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ปฏิบัติงาน ควบคุมการปล่อยรถส่งของที่ศูนย์กระจายสินค้าได้แบบเรียลไทม์

การจองการจัดส่ง - รุ่นที่สนับสนุน

การจัดการลูกค้า

รับประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า ความต้องการซื้อ และข้อมูลขนาดโดยสแกนบาร์โค้ดบนบัตรสมาชิก ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ร้านค้าปลีกเครือข่ายสามารถยกระดับการบริการลูกค้าได้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าไปที่ร้านใด ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกระหว่างร้านค้า

การจัดการลูกค้า - รุ่นที่สนับสนุน

การเสนอราคา

ช่วยให้ลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าที่ต้องการแก่ผู้ช่วยพนักงานขาย จัดทำใบเสนอราคาจากเคาน์เตอร์บริการได้ทันที เสนอราคาสินค้าที่ถูกกว่าคู่แข่งโดยแนบภาพถ่ายสินค้าที่ถ่ายจากกล้องในตัว
ช่วยลดเวลารอคอยของลูกค้าโดยเปิดใช้การยืนยันการเสนอราคาก่อนหน้า และรายละเอียดอื่นๆ จากประวัติการบริการลูกค้าที่ผ่านมา ให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าที่ร้านบ่อยครั้งมากขึ้นโดยเสนอราคาพร้อมแนบภาพถ่ายสินค้า

การเสนอราคา - รุ่นที่สนับสนุน