เลือกตามการใช้งาน

การสื่อสาร

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใช้จอแบบพกพาสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมล์ รายงานการปฏิบัติงาน บอร์ดประกาศ และการสื่อสารด้วยเสียง
ตรวจสอบการกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยใช้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการสื่อสารแบบเรียลไทม์

การสื่อสารภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน - รุ่นที่สนับสนุน

การสื่อสารภายในร้าน

ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และร้านค้า และระหว่างผู้จัดการร้านและพนักงาน โดยใช้บริการอีเมล์ กระดานประกาศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสารคำแนะนำจากสำนักงานใหญ่ ข้อคิดเห็นจากประธานบริษัท และการสื่อสารของผู้จัดการร้านไปยังพนักงานในร้านทุกคนอย่างเชื่อถือได้ เพิ่มยอดขายโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในกลุ่มพนักงานในร้าน

การสื่อสารภายในร้าน - รุ่นที่สนับสนุน

การอบรมพนักงานขาย

ใช้ช่วงเวลาที่พนักงานหยุดปฏิบัติงานในร้านให้เกิดประโยชน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่พนักงานและทดสอบระดับความรู้ของพนักงาน การรับและจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลสต็อคแบบเรียลไทม์

การอบรมพนักงานขาย - รุ่นที่สนับสนุน