IT-G500 Seriesคู่มือทั่วไป

คู่มือทั่วไป

คู่มือทั่วไป IT-G500-C16E / C26E / G15E / GC16E / GC26E / 15E / 25E

1HA-N81USBC (สายเคเบิล microUSB)
2พอร์ต microUSB
3หัวเสียบหูฟัง
4ปุ่มสั่งงานซ้าย
5ตัวรับสัญญาณ
6หน้าจอ
7ปุ่มสั่งงานกลาง
8คีย์บอร์ด
9ลำโพง
10ไฟแสดงการทำงาน
11ปุ่มเปิดปิด
12ไมโครโฟน
13พอร์ตเครื่องอ่าน
14สวิตข์รีเซ็ต
15กล้องดิจิตอล
16สวิตช์ล็อคฝาครอบแบตเตอรี่
17ฝาครอบแบตเตอรี่
18ไฟ LED
19ช่องเสียบการ์ด microSD
20ปุ่มสั่งงานขวา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสนับสนุน