ซีรีส์ DT-X400อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อะแดปเตอร์ AC


 • AD-S12500A

 • AD-S50200A

 • AD-S50400A

สายไฟ AC


 • AC-CORD3

แบตเตอรี่


 • HA-S20BAT

แท่นชาร์จแบตเตอรี่คู่แบบแป้นวาง


 • HA-S36DCHG

แท่นชาร์จแบตเตอรี่คู่


 • HA-S32DCHG

แป้น Ethernet


 • HA-S62IO

เข็มขัดรัดมือ


 • HA-S95HB

สาย USB


 • HA-S81USBC

แป้น USB


 • HA-S60IO

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสนับสนุน