DT-X200 Seriesอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

แป้น


 • HA-K60IO
  แป้นนี้ให้ถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างจอสั่งงาน DT-X8 และพีซีผ่านอินเทอร์เฟซ USB ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC เฉพาะรุ่น AD-S15050B สำหรับกำลังไฟที่ใช้ทำงานและจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในจอสั่งงาน และสาย USB ที่ระบุในการเชื่อมต่อแป้นกับพีซี

 • HA-K62IO
  แท่นอุปกรณ์เสริมนี้ยอมให้ดาวน์โหลดและอัปโหลดระบบและข้อมูลแฟ้มระหว่างจอสั่งงาน DT-X8 และ PC ผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือ LAN ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC รุ่นที่ระบุ AD-S42120B สำหรับกำลังไฟที่ใช้งานและจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่ในจอสั่งงาน


 • HA-F32DCHG
  แท่นชาร์จอุปกรณ์เสริมนี้ยอมให้ชาร์จแบตเตอรี่สองก้อนพร้อมกัน อะแดปเตอร์ AC รุ่นที่ระบุ AD-S42120B ต้องใช้จ่ายไฟไปยังแท่นชาร์จ โดยใช้อะแดปเตอร์ AC เดี่ยว สามารถเพิ่มแท่นชาร์จหลายแท่นได้สูงสุด 3 ชุดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 6 ก้อนพร้อมกัน

 • HA-K65US
  แป้นนี้ให้ถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างจอสั่งงาน DT-X8 และพีซีผ่านอินเทอร์เฟซ USB ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC เฉพาะรุ่น AD-S15050B สำหรับกำลังไฟที่ใช้ทำงานและจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในจอสั่งงาน และสาย USB ที่ระบุในการเชื่อมต่อแป้นกับพีซี


 • HA-K23XLBAT
  ประเภท; แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  ความจุมาตรฐาน; 2,860 mAh
  แรงดันไฟออก; 3.7 V
  น้ำหนัก; ประมาณ 65 ก.

อะแดปเตอร์ AC


 • AD-S15050B
  กำลังไฟเข้า; 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz
  กำลังไฟออก; 5 VDC 3.0 A
  น้ำหนัก; ประมาณ 250 ก.
  ไม่มีสายไฟให้มากับอะแดปเตอร์ แต่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
  AC-CORD-EU สำหรับยุโรป, AC-CORD-US สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, AC-CORD-TW สำหรับไต้หวัน, AC-CORD-KR สำหรับเกาหลี, AC-CORD-AU สำหรับออสเตรเลีย

 • AD-S42120C
  กำลังไฟเข้า; 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz
  แรงดันไฟออก; 12 VDC 3.5 A
  น้ำหนัก; ประมาณ 199 ก.
  ไม่มีสายไฟให้มากับอะแดปเตอร์ แต่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
  AC-CORD-EU สำหรับยุโรป, AC-CORD-US สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, AC-CORD-TW สำหรับไต้หวัน, AC-CORD-KR สำหรับเกาหลี, AC-CORD-AU สำหรับออสเตรเลีย

 • AD-S90190C
  กำลังไฟเข้า; 100 ถึง 240 VAC, 47/63 Hz
  กำลังไฟออก; 19 VDC 4.74 A
  น้ำหนัก; ประมาณ 346 ก.
  ไม่มีสายไฟให้มากับอะแดปเตอร์ แต่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
  AC-CORD2-EU สำหรับยุโรป, AC-CORD2-US สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, AC-CORD2-TW สำหรับไต้หวัน, AC-CORD2-KR สำหรับเกาหลี, AC-CORD2-AU สำหรับออสเตรเลีย


 • HA-K95HB
  นี่คือตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีอยู่ในจอสั่งงาน DT-X8 สำหรับติดตั้งที่ด้านหลังของ DT-X8 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ถือจอสั่งงานได้อย่างปลอดภัย

แท่นชาร์จแบตเตอรี่คู่แบบแป้นวาง


 • HA-K36DCHGE
  แท่นชาร์จอุปกรณ์เสริมนี้ให้ติดตั้งแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง HA-K23XLBAT ในจอสั่งงาน DT-X8 ที่จะชาร์จโดยไม่ต้องถอดออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC รุ่นที่ระบุ AD-S90190C สำหรับกำลังไฟที่ใช้งานและจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่ในจอสั่งงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสนับสนุน