KL-HD1

พิมพ์ป้ายอย่างง่ายดายได้ทุกที่

  • จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรอ่านง่าย
  • ความสูงของตัวอักษรที่พิมพ์ได้สูงสุด 12 มม./ความละเอียด 200 dpi

ความกว้างเทปที่ใช้ได้ : 6มม. - 18มม.
6mm, 9mm, 12mm, 18mm

คุณสมบัติ

ตัวเครื่องที่ยึดจับได้อย่างมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

ตัวเครื่องที่ยึดจับได้อย่างมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

ตัวเครื่องที่ยึดจับได้อย่างมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

ตัวเครื่องที่ยึดจับได้อย่างมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

ความกว้างเทปที่มี

ความกว้างเทปที่มี

*ความสูงของตัวอักษรที่พิมพ์ได้สูงสุด

จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรที่อ่านง่าย

จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรที่อ่านง่าย

1 12 หลัก

ปุ่มไอคอนอ้างอิงแสนง่าย ระบุการทำงานได้ทันที

ปุ่มไอคอนอ้างอิงแสนง่าย ระบุการทำงานได้ทันที

1 เปิด / ปิด
2 ฟังก์ชัน
3 ยกเลิก
4 ขนาดตัวอักษร/ แบบตัวอักษร
5 สไตล์ตัวอักษร / กรอบ
6 ความยาวเทป * / โลโก้ที่ออกแบบไว้
7 พิมพ์ / แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
8 ตั้งค่า / ป้อนกระดาษ
9 หน่วยความจำ / ลบทั้งหมด

*ความยาวเทปปรับได้
: ระบุความยาวเทปที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการติดป้าย

แบบอักษรที่ติดตั้งไว้ 8 แบบ

Sans-serif

Sans-serif

Sans-serif rounded

Sans-serif
Rounded

Roman

Roman

Courier

Courier

Pop

Pop

Slab Serif

Slab Serif

Bordeaux Heavy

Bordeaux
Heavy

Cursive

Cursive

สลับข้อความได้ 8 ภาษา

อังกฤษ / สเปน / เยอรมัน / ฝรั่งเศส / อิตาลี / โปรตุเกส / สวีเดน / อินโดนีเซีย

การพิมพ์โลโก้ที่ออกแบบไว้ 60 แบบ

มีดีไซน์ป้ายภายในเครื่องที่พร้อมใช้งานให้เลือกได้ถึง 60 แบบ พร้อมด้วยข้อความและภาพประกอบที่ใช้บ่อย

* มี 8 ภาษา (อังกฤษ / สเปน / เยอรมัน / ฝรั่งเศส / อิตาลี / สวีเดน / โปรตุเกส / อินโดนีเซีย)

- ป้ายราคา (10) -

ป้ายราคา

ป้ายราคา

ป้ายราคา

- ป้ายเครื่องหมาย (20) -

ป้ายเครื่องหมาย

ป้ายเครื่องหมาย

ป้ายเครื่องหมาย

- ป้ายบอกวิธีการทำงาน (10) -

ป้ายบอกวิธีการทำงาน

ป้ายบอกวิธีการทำงาน

ป้ายบอกวิธีการทำงาน

- ป้ายเตือนสิ่งที่ต้องระวัง (20) -

ป้ายเตือนสิ่งที่ต้องระวัง

ป้ายเตือนสิ่งที่ต้องระวัง

ป้ายเตือนสิ่งที่ต้องระวัง

แนะนำ

เครื่องพิมพ์ฉลาก

เพจประเภท