KL-120TH

พิมพ์ป้ายของคุณเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

  • ความสูงของตัวอักษรที่พิมพ์ได้สูงสุด 12 มม./ความละเอียด 200 dpi

คุณสมบัติ

แป้นพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ

แป้นพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษ

จอแสดงผลข้อความที่ป้อนที่อ่านง่าย

ไทย
ไทย

อังกฤษ
อังกฤษ

แหล่งจ่ายไฟแบบ 2 ทาง

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA
อะแดปเตอร์ AC *
อะแดปเตอร์ AC
*อะแดปเตอร์ AC มีจำหน่ายแยกต่างหาก
อะแดปเตอร์ AC AD-A95100 (จำหน่ายแยก)
อะแดปเตอร์ AC AD-A95100
(จำหน่ายแยก)

ความกว้างเทปที่มี

ความกว้างเทปที่มี

*ความสูงของตัวอักษรที่พิมพ์ได้สูงสุด

การพิมพ์ต่อเนื่อง

สามารถพิมพ์ป้ายต่อเนื่องได้สูงสุดเก้าแผ่น

การพิมพ์ต่อเนื่อง

กรณีใช้งาน (ตัวอย่างการพิมพ์ภาษาไทย)

กรณีใช้งาน
กรณีใช้งาน
กรณีใช้งาน

แนะนำ

เครื่องพิมพ์ฉลาก

เพจประเภท