ตัวอย่าง

ในกรณีของ LABEL IT!

โรงพยาบาลและร้านขายยา

 

ในกรณีของ Labemo

เทปใช้ง่าย ราคาไม่แพง Labemo มีขนาดกะทัดรัดใช้งานได้หลายรูปแบบสำหรับธุรกิจ

สำหรับโต๊ะทำงาน

Business_images

สำหรับสำนักงาน

Business_images

สำหรับโรงพยาบาลและร้านขายยา

Business_images

สำหรับร้านค้า

Business_images

เครื่องพิมพ์ฉลาก

เพจประเภท