ซินธิไซเซอร์

Synthesizer

หมวดผลิตภัณฑ์

  • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
  • 420 โทนเสียงในเครื่อง
  • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
  • 620 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง