ซินธิไซเซอร์

Synthesizer

หมวดผลิตภัณฑ์

  • 61 คีย์
  • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
  • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
  • 420 โทนเสียงในเครื่อง
  • 61 คีย์
  • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
  • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
  • 620 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง