คีย์บอร์ดมาตรฐาน

Standard Keyboards

หมวดผลิตภัณฑ์

CT-X800

CT-X800

เพิ่มเสน่ห์ให้การเล่นคีย์บอร์ดด้วยเสียงคุณภาพสูงและภาพลักษณ์อันโดดเด่นระหว่างการแสดงบนเวที

 • แหล่งเสียง AiX
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
CT-X700

CT-X700

ไม่ว่าใครก็สามารถเพลิดเพลินกับการเล่น ด้วยเสียงก้องกังวานจากแหล่งเสียง AiX

 • แหล่งเสียง AiX
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 12
 • 100 โทนเสียงในเครื่อง
 • 76 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 12
 • 100 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 32
 • 120 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 32
 • 120 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 12
 • 100 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง