SA-77

  • คีย์ขนาดเล็ก 44 คีย์
  • 100 โทนและ 50 จังหวะ
  • 0.8W+0.8W

44 คีย์
โพลีโฟนีสูงสุด : 8
100 โทนเสียงในเครื่อง
จังหวะในเครื่อง 50 จังหวะ
10 ทำนอง
10 ทำนอง
เอาต์พุตแอมป์ : 0.8W + 0.8W

คุณสมบัติ

จอภาพที่อ่านได้ง่าย (จอ LCD)

จอภาพที่อ่านได้ง่าย (จอ LCD)

แสดงโทนเสียง จังหวะ หมายเลขเพลง เครื่องจับจังหวะ ความเร็วของจังหวะ และโน้ตที่เล่น

การเลือกโทนที่สะดวกง่ายดาย

การเลือกโทนที่สะดวกง่ายดาย

ปุ่มโทนเสียงเปียโน ฮาร์โมเนียม/ออร์แกน

ฟังก์ชันเปิด/ปิดเมโลดี้ของบทเรียน

ปิดส่วนเมโลดี้ของโทนเสียงในเครื่องได้ง่ายดาย

การสนับสนุนดนตรีอินเดีย

4 โทนเสียง, 5 รูปแบบจังหวะ, 1 เพลง,
2 เสียงเพอร์คัชชันของดนตรีอินเดีย

คุณสมบัติและฟังก์ชันอเนกประสงค์

คีย์ขนาดเล็ก 44 คีย์

5 แพดรวม 2 เสียงเพอร์คัชชันของอินเดีย

5 แพดรวม 2 เสียงเพอร์คัชชันของอินเดีย

ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก

ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง