SA-46

  • คีย์ขนาดเล็ก 32 คีย์
  • 100 โทนและ 50 จังหวะ
  • 0.5W+0.5W

32 คีย์
โพลีโฟนีสูงสุด : 8
100 โทนเสียงในเครื่อง
จังหวะในเครื่อง 50 จังหวะ
10 ทำนอง
10 ทำนอง
เอาต์พุตแอมป์ : 0.5W + 0.5W

คุณสมบัติ

LITTLE BROWN JUG

การเลือกโทนที่สะดวกง่ายดาย

การเลือกโทนที่สะดวกง่ายดาย

ปุ่มโทนเสียงเปียโน, ออร์แกน

5 ดรัมแพด

5 ดรัมแพด

การแตะที่แพดจะสร้างเสียงกลองตามที่คุณต้องการ
รวม 2 เสียงเพอร์คัชชันของอินเดีย

จอภาพที่อ่านได้ง่าย (จอ LCD)

จอภาพที่อ่านได้ง่าย (จอ LCD)

คุณสมบัติและฟังก์ชันอเนกประสงค์

คีย์ขนาดเล็ก 32 คีย์

ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก

ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวก

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง