PX-360Mอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

ขาตั้งพิเศษ


 • CS-67PBK

  กว้าง 1318.0x ลึก 682.3 x สูง 283.5 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม


 • CS-67PWE

  กว้าง 1318.0x ลึก 682.3 x สูง 283.5 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

คันเหยียบ


 • SP-20

 • SP-3

 • SP-33

เก้าอี้เปียโน


 • CB-7BK

  กว้าง 600 x ลึก 300 x สูง 506 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม


 • CB-7BN

  กว้าง 600 x ลึก 300 x สูง 506 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม


 • CB-7WE

  กว้าง 600 x ลึก 300 x สูง 506 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

ถุงหิ้ว


 • SC-700P

  กว้าง 1410 x ลึก 170 x สูง 290 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ AC


 • AD-A12150LW

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง