LK-136

  • 61 คีย์, 32 โพลีโฟนี
  • 120 โทนเสียงและ 70 จังหวะ
  • 50 จังหวะเพลงแดนซ์

61 คีย์
โพลีโฟนีสูงสุด : 32
120 โทนเสียงในเครื่อง
จังหวะในเครื่อง 70 จังหวะ
100 ทำนอง
100 ทำนอง
ฟังก์ชันบทเรียน
ฟังก์ชันบทเรียน
ระบบแสดงไฟที่คีย์
ระบบแสดงไฟที่คีย์
โหมดเพลงแดนซ์
โหมดเพลงแดนซ์
เอาต์พุตแอมป์ : 2W + 2W

คุณสมบัติ

โหมดเพลงแดนซ์

การเล่นทำนองเพลงแดนซ์อย่างง่ายดาย - เพียงแค่กดปุ่มก็สามารถเล่นเพลงแดนซ์ที่ให้อารมณ์แบบดีเจได้อย่างเต็มที่ หรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชันแต่งเพลงเพื่อนำเอฟเฟกต์เสียงมาใช้เพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะของเพลงแดนซ์เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึ้น

[ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่] CTK-3500, CTK-2550, CTK-2500, CTK-1550, CTK-1500, LK-265, LK-190, LK-136, LK-135

ฟังก์ชันแต่งเพลง

ด้วยการกดปุ่มสีดำที่ระบุไว้เพื่อปลุกความมีชีวิตชีวาให้กับเสียงเพลงด้วยเอฟเฟกต์เสียงถึงหกเอฟเฟกต์!

ฟังก์ชันแต่งเพลง
ฟังก์ชันแต่งเพลง

ระบบไฟที่คีย์ และ Lesson Lite

Lesson Lite

เล่นตามไฟที่แสดงบนคีย์บอร์ดเพื่อฝึกทักษะการเล่นคีย์บอร์ดด้วยตนเอง

บทเรียน 3 ขั้นตอน เล่นตามไฟที่แสดงบนคีย์บอร์ดเพื่อฝึกทักษะการเล่นคีย์บอร์ดด้วยตนเอง

คำแนะนำระบบนิ้วที่ถูกต้องด้วยเสียง

หากคีย์บอร์ดพบว่าการเล่นของคุณกำลังช้าลงเรื่อยๆ หรือหยุดเล่น หรือคุณเล่นโน้ตผิด ระบบเสียงสังเคราะห์เลียนแบบมนุษย์จะแจ้งหมายเลขนิ้วที่คุณควรใช้เล่นโน้ตตัวต่อไป

คำแนะนำระบบนิ้วที่ถูกต้องด้วยเสียง

ปุ่มเลือกส่วนมือขวาและมือซ้าย

* เฉพาะเพลงแบบเล่นสองมือในเครื่องเท่านั้น เพลงอื่นๆ จะใช้ในการฝึกซ้อมบทเรียนการเล่นส่วนมือขวาเท่านั้น

คุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม!

คีย์ขนาดเต็ม 61 คีย์ที่มีขนาดเทียบเท่าคีย์เปียโนอะคูสติก

120 โทนเสียงคุณภาพ

70 จังหวะอเนกประสงค์พร้อมดนตรีประกอบอัตโนมัติ

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง