CT-S1

White Black สีแดง

สไตล์ของคุณ คีย์ของคุณ

มีสีให้เลือกหลากหลาย

ดูผลิตภัณฑ์ในสีต่างๆ โดยการคลิกบนไทล์

61 คีย์
ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
โพลีโฟนีสูงสุด : 64
61 โทนเสียงในเครื่อง

คุณสมบัติ

รายละเอียด/ข้อมูล

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง