อุปกรณ์เสริม

ขาตั้งพิเศษ


  • CS-2X

    กว้าง 567 X ลึก 520 X สูง 789 มม. หรือ กว้าง 718 X ลึก 520 X สูง 675 มม.

เก้าอี้เปียโน


  • CB-7BK

    กว้าง 600 x ลึก 300 x สูง 506 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม


  • CB-7BN

    กว้าง 600 x ลึก 300 x สูง 506 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ AC


  • AD-E95100L

แนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง