เปียโนดิจิตอล Privia

เปียโนดิจิตอล Privia

หมวดผลิตภัณฑ์

PX-S3000

PX-S3000

ให้เสียงและสัมผัสเหมือนเปียโนจริง มีจังหวะและโทนให้ค้นหามากมาย

 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Smart Scaled Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 700 โทนเสียงในเครื่อง
 • จังหวะในเครื่อง 200 จังหวะ
PX-S1000

PX-S1000

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-S1000 สีแดง
 • PX-S1000 Black
 • PX-S1000 White

ประสบการณ์เปียโน Privia รูปแบบใหม่ พัฒนามากขึ้นทั้งสไตล์และท่วงทำนอง

 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Smart Scaled Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 5 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 650 โทนเสียงในเครื่อง
 • จังหวะในเครื่อง 220 จังหวะ
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 550 โทนเสียงในเครื่อง
 • จังหวะในเครื่อง 200 จังหวะ
PX-160

PX-160

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-160 สีทองแชมเปญโกลด์
 • PX-160 Black
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
PX-870

PX-870

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-870 ไม้โทนดำขัดเงา
 • PX-870 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • PX-870 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 19 โทนเสียงในเครื่อง
PX-860

PX-860

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-860 ไม้โทนดำขัดเงา
 • PX-860 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • PX-860 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 250 โทนเสียงในเครื่อง
PX-770

PX-770

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-770 ไม้โทนดำขัดเงา
 • PX-770 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • PX-770 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 19 โทนเสียงในเครื่อง
PX-760

PX-760

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-760 ไม้โทนสีขาวขัดเงา
 • PX-760 ไม้โทนดำขัดเงา
 • PX-760 ไม้โทนสีโอ๊คขัดเงา
 • แหล่งเสียง AiR
 • จำนวนคีย์ 88
  จำนวนคีย์ 88
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง