เปียโนดิจิตอล Privia

เปียโนดิจิตอล Privia

หมวดผลิตภัณฑ์

PX-S3000

PX-S3000

ให้เสียงและสัมผัสเหมือนเปียโนจริง มีจังหวะและโทนให้ค้นหามากมาย

 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Smart Scaled Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 700 โทนเสียงในเครื่อง
 • ใช้แบตเตอรี่ / อะแดปเตอร์ AC
  ใช้แบตเตอรี่ / อะแดปเตอร์ AC
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
PX-S1000

PX-S1000

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-S1000 สีแดง
 • PX-S1000 Black
 • PX-S1000 White

ประสบการณ์เปียโน Privia รูปแบบใหม่ พัฒนามากขึ้นทั้งสไตล์และท่วงทำนอง

 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Smart Scaled Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 192
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
 • ใช้แบตเตอรี่ / อะแดปเตอร์ AC
  ใช้แบตเตอรี่ / อะแดปเตอร์ AC
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 650 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 550 โทนเสียงในเครื่อง
PX-160

PX-160

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-160 Champagne gold
 • PX-160 Black
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
PX-870

PX-870

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-870 Black wood tone finish
 • PX-870 White wood tone finish
 • PX-870 Oak tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 19 โทนเสียงในเครื่อง
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
PX-860

PX-860

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-860 Black wood tone finish
 • PX-860 White wood tone finish
 • PX-860 Oak tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 256
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 250 โทนเสียงในเครื่อง
PX-770

PX-770

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-770 Black wood tone finish
 • PX-770 White wood tone finish
 • PX-770 Oak tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 19 โทนเสียงในเครื่อง
 • การเชื่อมต่อกับแอป
  การเชื่อมต่อกับแอป
PX-760

PX-760

มีสีให้เลือกหลากหลาย

 • PX-760 White wood tone finish
 • PX-760 Black wood tone finish
 • PX-760 Oak tone finish
 • แหล่งเสียง AiR
 • คีย์บอร์ด Hammer Action
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 18 โทนเสียงในเครื่อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง