รายการอุปกรณ์เสริม

ขาตั้งพิเศษ


 • CS-2X

  กว้าง 567 X ลึก 520 X สูง 789 มม. หรือ กว้าง 718 X ลึก 520 X สูง 675 มม.

  รุ่นที่สนับสนุน


 • CS-44P

  กว้าง 1304.4 x ลึก 373.2 x สูง 631.6 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

  รุ่นที่สนับสนุน

  CDP-100 CDP-120 CDP-130 CDP-135 CDP-200R CDP-220R CDP-230R CDP-235R

 • CS-46P

  รุ่นที่สนับสนุน


 • CS-4B

  กว้าง 696 x ลึก 570 x สูง 697 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

  รุ่นที่สนับสนุน

  AT-3 CT-X3000 CT-X5000 CT-X700 CT-X800 CTK-2100 CTK-230 CTK-3000 CTK-4000 CTK-4200 CTK-4400 CTK-5000 CTK-5200 CTK-6000 CTK-6200 CTK-6250 CTK-6300IN CTK-7000 CTK-7200 CTK-7300IN CTK-810IN CTK-850IN CTK-860IN LK-100 LK-110 LK-230 LK-270 LK-280 LK-300TV

 • CS-67PBK

  กว้าง 1318.0x ลึก 682.3 x สูง 283.5 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

  รุ่นที่สนับสนุน

  PX-130 PX-135 PX-150 PX-160 PX-3 PX-330 PX-350M PX-360M PX-3S PX-560M PX-5S PX-A100

 • CS-67PWE

  กว้าง 1318.0x ลึก 682.3 x สูง 283.5 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

  รุ่นที่สนับสนุน

  PX-130 PX-135 PX-150 PX-160 PX-3 PX-330 PX-350M PX-360M PX-3S PX-560M PX-A100

 • CS-68PBK

  รุ่นที่สนับสนุน


 • CS-68PWE

  รุ่นที่สนับสนุน


 • CS-7W

  กว้าง 950 x ลึก 547 x สูง 707 มม. *ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

  รุ่นที่สนับสนุน

  AT-3 AT-5 CT-X3000 CT-X5000 CT-X700 CT-X800 CTK-2100 CTK-3000 CTK-4000 CTK-4200 CTK-4400 CTK-5000 CTK-5200 CTK-6000 CTK-6200 CTK-6250 CTK-6300IN CTK-7000 CTK-7200 CTK-7300IN CTK-810IN CTK-850IN CTK-860IN LK-100 LK-110 LK-230 LK-270 LK-280 LK-300TV MZ-X300 MZ-X500 WK-210 WK-220 WK-225 WK-240 WK-500 WK-6500 WK-6600 WK-7500 WK-7600