คีย์บอร์ดแบบมีไฟที่คีย์

Key Lighting Keyboards

หมวดผลิตภัณฑ์

 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 600 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 400 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 32
 • 120 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 32
 • 120 โทนเสียงในเครื่อง
 • โหมดเพลงแดนซ์
  โหมดเพลงแดนซ์
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 12
 • 100 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 12
 • 100 โทนเสียงในเครื่อง

Casiotone

CT-S100

LK-S250

ฝึกซ้อมอย่างสนุกสนานไปกับระบบแสงไฟที่คีย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง