คีย์บอร์ดคุณภาพสูง

คีย์บอร์ดคุณภาพสูง
แบรนด์ไซต์ CT-X
แบรนด์ไซต์ MZ-X
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

หมวดผลิตภัณฑ์

 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 1150 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 128
 • 950 โทนเสียงในเครื่อง
CT-X5000

CT-X5000

มาพร้อมแอมป์กำลังขับสูง 15W + 15W และลำโพงเบสรีเฟล็กซ์ที่แสดงถึงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของแหล่งเสียง AiX

 • แหล่งเสียง AiX
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
CT-X3000

CT-X3000

รุ่นคุณภาพสูงที่สามารถทำได้ทุกสิ่ง ตั้งแต่การสร้างสรรค์งานดนตรีขั้นสูงจนถึงการแสดงบนท้องถนน

 • แหล่งเสียง AiX
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 3 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
 • 820 โทนเสียงในเครื่อง
 • จังหวะในเครื่อง 260 จังหวะ
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 700 โทนเสียงในเครื่อง
 • 61 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 700 โทนเสียงในเครื่อง
 • 76 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 48
 • 700 โทนเสียงในเครื่อง
 • 76 คีย์
 • ระบบตอบสนองตามการสัมผัส: 2 ระดับการตอบสนอง
 • โพลีโฟนีสูงสุด : 64
 • 820 โทนเสียงในเครื่อง
 • จังหวะในเครื่อง 260 จังหวะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง